CFSW. Zawiasy z wbudowanym wyłącznikiem bezpieczeństwa SUPER-technopolimer


Karta produktu

Specyfikacja

Materiał

 • Korpus zawiasu: samogasnący, wysoce wytrzymały SUPER-technopolimer w kolorze czarnym lub szarym RAL 7040 (C33).
 • Sworzeń obrotowy: wzmocniony włóknem szklanym technopolimer na bazie poliamidu (PA), kolor czarny lub szary RAL 7040 (C33).
 • Zestaw montażowy (patrz instrukcja montażu poniżej):
 • 4 zaślepki z technopolimeru (rys. 3)
 • 4 tuleje z technopolimeru (rys. 4 i rys. 5).
 • 2 korki zabezpieczające z termoplastycznego elastomeru (rys. 7) w celu zapewnienia stopnia ochrony IP67.
 • Przełącznik: cztery wolnoprzełączające styki o kształcie Zb (patrz IEC EN 60947-5-1), które można ustawić do pracy w systemie normalnie otwartym (NO) lub normalnie zamkniętym (NC).
Wymuszone rozwarcie zgodnie z IEC EN 60947-5-1 aneks K: rozdzielenie styków elektrycznych jest bezpośrednim wynikiem działania siły wywieranej za pomocą elementów nieelastycznych. Oznacza to, że nie zależy ono od elastyczności tych elementów.Stop srebra, który został użyty do produkcji styków zapewania ich samoczyszczenie.Dzięki korpusowi z SUPER-technopolimeru, zawias CFSW zapewnia podwójną ochronę wewnętrznych obwodów, dlatego też nie ma potrzeby uziemiania połączenia. Ponadto, korpus chroni styki elektryczne przed wstrząsami, czynnikami atmosferycznymi i przypadkowymi wniknięciami narzędzi.

Wykonania standardowe

Zawiasy CFSW. muszą być montowane w taki sposób, aby skrzydło zawiasu zawierające przełącznik montowane było na części nieruchomej (rama), a drugie skrzydło zawiasu montowane na części ruchomej (drzwi). Wykonania przedstawione poniżej odnoszą się do zawiasów z przełącznikiem na prawym skrzydle zawiasu.
 • C-A: 8-pinowa wtyczka, wyjście od góry.
 • C-C: 8-pinowa wtyczka, wyjście od dołu.
 • C-B: 8-pinowa wtyczka, wyjście od tyłu.
 • F-A: 2 or 5 m cable, 8 pole male connector, top axial output.
 • F-C: 2 or 5 m cable, 8 pole male connector, bottom axial output.
 • F-B: 2 or 5 m cable, 8 pole male connector, back output.
 • FC-B: 0,2 m cable, 8 pole male connector, back output.
Przewód typ: UL/CSA STYLE 2587 8 X AWG 22.Standardowa konfiguracja styków:
 • NO-NC-NO-NC: 2 styki NO + 2 styki NC.
 • NO-NC-NC-NC: 1 styk NO + 3 styki NC.

Informacje

Właściwości i zastosowania

 • Zawias z wbudowanym wyłącznikiem bezpieczeństwa (patent ELESA) jest bezpiecznym urządzeniem, ponieważ w razie przypadkowego otwarcia drzwi lub osłon maszyny, zawias automatycznie odcina dopływ prądu do urządzenia.
 • Zawias może być używany w aplikacjach o specjalnych wymogach higiecznych oraz może być poddawany częstym i regularnym cyklom mycia, dzięki stopniu ochrony IP 67 i zastosowaniu elementów ze stali nierdzewnej.
 • Małe gabaryty, różne sposoby montażu oraz opcje podłączenia (przewód/wtyczka), sprawiają, że produkt ten jest łatwy w instalowaniu na większości profili aluminiowych (minimum 30mm szerokości).
 • Łatwy montaż: wbudowany (wielostykowy) wyłącznik bezpieczeństwa zapewnia łatwość i szybkość zamocowania. Jest to wielka zaleta w porównaniu z tradycyjnymi systemami składającymi się z zawiasu i osobnego wyłącznika bezpieczeństwa łączonych specjalną szpilką w zastępstwie standardowej szpilki zawiasu.
 • Uniwersalne zastosowanie: zawiasy CFSW. mogą być mocowane na większości profili aluminiowych.
 • System zaprojektowany pod SIL3 lub PLe w zgodności z EN ISO 13849-1, możliwy w przypadku użycia redukcji.

Zakres obrotu (wartość przybliżona)

Maks. 180° (0° do +180° , gdzie 0° to pozycja, w której powierzchnie mocowania obu ramion zawiasu znajdują się w tej samej płaszczyźnie rys. 1). Kąt przełączania (patrz: funkcjonowanie i kontrola wbudowanego wyłącznika bezpieczeństwa) jest wyznaczony względem tej pozycji. Należy bezwzględnie przestrzegać zachowania wspólnej płaszczyzny montażu obu ramion zawiasu. Przekroczenie kąta 180° między płaszczyznami jego ramion może spowodować uszkodzenie wyłącznika (rys. 2).

Testy obciążenioweSIŁA OSIOWASIŁA PROMIENIOWASIŁA PRZY ZGIĘCIU 90°
OznaczenieMaksymalne obciążenie robocze
Sa [N]
Maksymalne obciążenie robocze
Sr [N]
Maksymalne obciążenie robocze
S90 [N]
CFSW.110210028001300
Dla zawiasów CFSW. z wbudowanym wyłącznikiem bezpieczeństwa, wartości maksymalnych obciążeń statycznych (Sa, Sr, S90), określają maksymalne obciążenia, przy których zawiasy mogą być używane jako urządzenia bezpieczeństwa. Powyżej tej wartości, materiał może ulec zniszczeniu i zakłócić funkcjonowanie zawiasu. Obciążenia wykazane w tabeli są rezultatem tesów przeprowadzonych w laboratoriach ELESA przy stałej temperaturze i wilgotności (23°C-50% R.H.), przy podanych warunkach stosowania w określonym okresie czasu. Dobierając zawias należy zawsze przyjąć odpowiedni współczynnik bezpieczeństwa.

Mechaniczne i elektryczne właściwości

Funkcjonowanie i kontrola wbudowanego wyłącznika bezpieczeństwa

 • Kąt pracy (patrz wykres) jest ustawiony na 5° (sugerujemy sprawdzenie wg UNI EN ISO 13857).
 • Aby zapewnić działanie funkcji bezpieczeństwa, zawias musi wykonywać obrót o przynajmniej 11° (patrz wykres), odpowiedni do wymuszonego otwarcia styków NC (wymuszone rozwarcie).
 • Kąt przełączania może być regulowany do 1° za pomocą śruby montażowej (rys. 6).
Po wykonaniu regulacji, mocujemy korek zabezpieczający (Uwaga! Po zamontowaniu nie ma możliwości demontażu korka), aby zapewnić stopień ochrony IP67 (rys. 7).Funkcje ukazane w diagramie zmieniają się analogicznie do kąta pracy (np.: kąt pracy 1°, kąt wymuszonego rozwarcia 7°).Przy normalnych warunkach pracy, gdy minie mechaniczny okres życia urządzenia, kąt pracy może się zwiększyć o 3° względem kąta początkowego.
 • Sugerujemy początkowe i okresowe sprawdzanie prawidłowego funkcjonowania zawiasu CFSW.
Urządzenie ma zatrzymać sie natychmiast po otwieraniu drzwi, urządzenia nie może sie również dać uruchomić przy otwartych drzwiach.

Ostrzeżenia

 • Wybór i zastosowanie zawiasu CFSW. zależy od klienta, który powinien sprawdzić czy aplikacja podlega określonym normom bezpieczeństwa w danych warunkach pracy.
 • Stosowanie zawiasów CFSW. zawsze wymaga pełnej wiedzy o zgodności z wymogami bezpieczeństwa, w tym UNI EN ISO 13849-1, IEC EN 60204-1, UNI EN ISO 14119 i EN ISO 12100.
 • Zawias musi być zawsze mocowany i przyłączany przez wykwalifikowanych pracowników, którzy powinni dokonywać regularnych przeglądów urządzenia.
 • Zawias CFSW. z wbudowanym wyłącznikiem bezpieczeństwa nie może być używany w środowiskach o częstej zmianie temperatur co wywołuje skraplanie, w obecności gazów łatwopalnych i wybuchowych, zawias musi być chroniony odpowiednim zabezpieczeniem (patrz tabela Właściwości Elektrycznych).
 • Budowa zawiasu CFSW. nie może być modyfikowana i nie można usuwać tylnej pokrywy zawiasu: nieprawidłowa instalacja zawiasu może spowodować nieskuteczną ochronę i w konsekwencji poważne uszkodzenia.
 • Podczas przewożenia i składowania wykazane warunki otoczenia muszą być przestrzegane.
Kategoria stosowania
(wartości zatwierdzone przez IMQ)
   CFSW-C..
(wtyczka)
CFSW-F..
(przewód)
AC15
standard|
IEC 60947-5-1
Typical applicatio electromagnetic load controls in alternating current
24 V-4 A
120 V-4 A
250 V-4 A
400 V-4 A
DC13
standard
IEC 60947-5-2
Typical applicatio electromagnet controls in direct current
24 V2 A2 A
125 V-0.4 A
250 V-0.3 A
Uwaga: zawiasy CFSW-C.. mogą też być stosowane w kategorii użycia AC 15 2A 24V, nie były one jednak certyfikowane w tym zakresie przez IMQ.
Właściwości mechaniczne
(wartości zatwierdzone przez IMQ)
Właściwości elektryczne
(wartości zatwierdzone przez IMQ)
Typ styków: Ag 999Prąd cieplny lthPrzewód 4 A
Wtyczka 2.5 A
Maksymalna częstotliwość pracy:
600 cykli/godzinę *
Ochrona krótkoobwodowa:
4A 500V gG
Trwałość mechaniczna
(test przeprowadzony zgodnie z regulacją IEC EN 60947-5-1): 106
Napięcie znamionowe udarowePrzewód 4 Kv
Wtyczka 2.5 Kv
Napięcie znamionowe izolacji UIPrzewód: 400 Vac
Wtyczka: 30 Vac/Vdc
Stopień ochrony obudowy EN60529: IP67 **Minimalna siła (moment obrotowy dla wymuszonego rozwarcia styków): 0.5 Nm
Prędkość pracy:
minimum 2° / sek.,
maksimum 90° / sek.
Prąd znamionowy zwarciowy umowny: 1000 A
Stopień zanieczyszczeń: 3
B10d = 2000000
Tm = 20 lat
* Jako jeden cykl należy rozumieć jedno zamknięcie i jedno otwarcie, zgodnie z wymaganiami normy EN60947-5-1.
** Aby zapewnić ochronę IP67, należy zamocować korek zabezpieczający (rys.7).
Dla CFSW-C..(z wtyczką), stopień ochrony IP zależy od użytego przewodu.
Kategoria stosowania
(wartości zatwierdzone przez UL)
CFSW-F-A
CFSW-F-C
CFSW-F-B
(przewód)
CFSW-C-A
CFSW-C-C
CFSW-C-B
(wtyczka)
C 300
Zasilanie AC
120 V1.5 APrąd cieplny 2.5 A24 V / 2 A
ograniczone napięcie / ograniczony prąd, obwód klasy 2
240 V0.75 A
Q 300
Zasilanie DC
125 V0.55 APrąd cieplny 2.5 A
250 V0.27 A

Akcesoria

Akcesoria

 • FC-M12x1: przewód 8 - pinowy z przyłączem M12.
 • PMW.: płyty montażowe do mocowania na profilach z rowkami teowymi.

Inne wykonania

Wykonania specjalne na życzenie

 • Dla aplikacji wymagających specjalnego kąta przełączania czujnika, możliwa jest jego zmiana co 15°.
 • Ustawienia konfiguracji styków NC i NO (do 4 NC).
 • Pokrywające się zakresy działania styków NO i NC.

Instrukcja użytkowania

Instrukcja montażu

Zawiasy CFSW. mogą być montowane na trzy różne sposoby:
 • Śrubami z łbem stożkowym M6 UNI 5933 ISO 10642 (nie w komplecie) i pokrywami do osłonięcia śrub (rys. 3).
 • Śrubami z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym M6 UNI 5931 ISO 4762 (nie w komplecie) do montażu z tuleją zawartą w zestawie (rys. 4).
 • Nakrętkami M6 UNI 5588 ISO 4032 (nie w komplecie) i tulejami zawartymi w zestawie (rys. 5). Ten sposób montażu uniemożliwia demontaż zawiasu od frontu (zapobiega niepożądanemu dostępowi).
 • Zamocować zawias skrzydłem z wbudowanym przełącznikiem na ramie i drugim skrzydłem na drzwiach.
 • Wykonać otwory w ramie dopasowane do średnicy śrub montażowych zawiasu. Luz nie powinnien być większy niż 0.5 mm. Sugerowany maksymalny moment dokręcania śrub: 5 Nm.
 • Zawias ten nie może służyć jako ogranicznik kąta otwierania drzwi. Sugerujemy stosować ograniczniki mechaniczne, które uniemożliwą całkowite złożenia się zawiasu (Rys.1) lub przekroczenie kąta otwarcia (Rys.2).
 • Zawias CFSW. musi byc uzupełniany w montażu przynajmniej jednym zawiasem CFMW. . W przypadku poziomy drzwi otwieranych lub ograniczonego ciężaru możliwe jest użycie tylko jednego zawiasu.
 • Przewód wyłącznika powinien zawsze być zabezpieczony przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Styki i przewody

Wbudowany przełącznik dostępny jest z 4 stykami, które mogą być ustawione w trybie normalnie zamkniętym NC lub normalnie otwartym NO.
 • Styk NC z funkcją wymuszonego rozwarcia używany jest do aplikacji bezpiecznych. Zastosowanie więcej niż jednego styku NC zmniejsza ryzyko błędu.
 • Styki NO mogą być użyte równocześnie ze stykami NC dzięki ich elektrycznemu rozdzieleniu. Zastosowanie styków NO i NC razem zapewnia bezpieczne rozłączenie urządzenia przy jednoczesnej możliwości zasygnalizowania tego faktu (np. załączenie alarmu).
 • Przewód z wtyczką M12x1 jak w ukazanym diagramie.
Zawiasy z wbudowanym wyłącznikiem bezpieczeństwa SUPER-technopolimer CFSW.
Czarny (RAL 9005) C9
C33 C33
CFSW.
Dostosuj tabelę
Filtruj
Kod Oznaczenie L B f f1 H h1 h2 d3 d4 C#
[Nm]
Waga [g]
426601 CFSW.110-6-2NO+2NC-C-A 110 60 91±0.2 42±0.2 25 15 12 6.5 12 5 150
426601-C33 CFSW.110-6-2NO+2NC-C-A-C33 110 60 91±0.2 42±0.2 25 15 12 6.5 12 5 150
426602 CFSW.110-6-2NO+2NC-C-C 110 60 91±0.2 42±0.2 25 15 12 6.5 12 5 150
426602-C33 CFSW.110-6-2NO+2NC-C-C-C33 110 60 91±0.2 42±0.2 25 15 12 6.5 12 5 150
426603 CFSW.110-6-2NO+2NC-C-B 110 60 91±0.2 42±0.2 25 15 12 6.5 12 5 150
426603-C33 CFSW.110-6-2NO+2NC-C-B-C33 110 60 91±0.2 42±0.2 25 15 12 6.5 12 5 150
426611 CFSW.110-6-2NO+2NC-F-A-2 110 60 91±0.2 42±0.2 25 15 12 6.5 12 5 280
426611-C33 CFSW.110-6-2NO+2NC-F-A-2-C33 110 60 91±0.2 42±0.2 25 15 12 6.5 12 5 280
426612 CFSW.110-6-2NO+2NC-F-C-2 110 60 91±0.2 42±0.2 25 15 12 6.5 12 5 280
426612-C33 CFSW.110-6-2NO+2NC-F-C-2-C33 110 60 91±0.2 42±0.2 25 15 12 6.5 12 5 280
426613 CFSW.110-6-2NO+2NC-F-B-2 110 60 91±0.2 42±0.2 25 15 12 6.5 12 5 280
426613-C33 CFSW.110-6-2NO+2NC-F-B-2-C33 110 60 91±0.2 42±0.2 25 15 12 6.5 12 5 280
426615 CFSW.110-6-2NO+2NC-F-A-5 110 60 91±0.2 42±0.2 25 15 12 6.5 12 5 475
426615-C33 CFSW.110-6-2NO+2NC-F-A-5-C33 110 60 91±0.2 42±0.2 25 15 12 6.5 12 5 475
426616 CFSW.110-6-2NO+2NC-F-C-5 110 60 91±0.2 42±0.2 25 15 12 6.5 12 5 475
426616-C33 CFSW.110-6-2NO+2NC-F-C-5-C33 110 60 91±0.2 42±0.2 25 15 12 6.5 12 5 475
426617 CFSW.110-6-2NO+2NC-F-B-5 110 60 91±0.2 42±0.2 25 15 12 6.5 12 5 475
426617-C33 CFSW.110-6-2NO+2NC-F-B-5-C33 110 60 91±0.2 42±0.2 25 15 12 6.5 12 5 475
426619 CFSW.110-6-2NO+2NC-FC-B 110 60 91±0.2 42±0.2 25 15 12 6.5 12 5 475
426619-C33 CFSW.110-6-2NO+2NC-FC-B-C33 110 60 91±0.2 42±0.2 25 15 12 6.5 12 5 475
426661 CFSW.110-6-1NO+3NC-C-A 110 60 91±0.2 42±0.2 25 15 12 6.5 12 5 150
426661-C33 CFSW.110-6-1NO+3NC-C-A-C33 110 60 91±0.2 42±0.2 25 15 12 6.5 12 5 150
426662 CFSW.110-6-1NO+3NC-C-C 110 60 91±0.2 42±0.2 25 15 12 6.5 12 5 150
426662-C33 CFSW.110-6-1NO+3NC-C-C-C33 110 60 91±0.2 42±0.2 25 15 12 6.5 12 5 150
426663 CFSW.110-6-1NO+3NC-C-B 110 60 91±0.2 42±0.2 25 15 12 6.5 12 5 150
426663-C33 CFSW.110-6-1NO+3NC-C-B-C33 110 60 91±0.2 42±0.2 25 15 12 6.5 12 5 150
426671 CFSW.110-6-1NO+3NC-F-A-2 110 60 91±0.2 42±0.2 25 15 12 6.5 12 5 280
426671-C33 CFSW.110-6-1NO+3NC-F-A-2-C33 110 60 91±0.2 42±0.2 25 15 12 6.5 12 5 280
426672 CFSW.110-6-1NO+3NC-F-C-2 110 60 91±0.2 42±0.2 25 15 12 6.5 12 5 280
426672-C33 CFSW.110-6-1NO+3NC-F-C-2-C33 110 60 91±0.2 42±0.2 25 15 12 6.5 12 5 280
426673 CFSW.110-6-1NO+3NC-F-B-2 110 60 91±0.2 42±0.2 25 15 12 6.5 12 5 280
426673-C33 CFSW.110-6-1NO+3NC-F-B-2-C33 110 60 91±0.2 42±0.2 25 15 12 6.5 12 5 280
426675 CFSW.110-6-1NO+3NC-F-A-5 110 60 91±0.2 42±0.2 25 15 12 6.5 12 5 475
426675-C33 CFSW.110-6-1NO+3NC-F-A-5-C33 110 60 91±0.2 42±0.2 25 15 12 6.5 12 5 475
426676 CFSW.110-6-1NO+3NC-F-C-5 110 60 91±0.2 42±0.2 25 15 12 6.5 12 5 475
426676-C33 CFSW.110-6-1NO+3NC-F-C-5-C33 110 60 91±0.2 42±0.2 25 15 12 6.5 12 5 475
426677 CFSW.110-6-1NO+3NC-F-B-5 110 60 91±0.2 42±0.2 25 15 12 6.5 12 5 475
426677-C33 CFSW.110-6-1NO+3NC-F-B-5-C33 110 60 91±0.2 42±0.2 25 15 12 6.5 12 5 475
426679 CFSW.110-6-1NO+3NC-FC-B 110 60 91±0.2 42±0.2 25 15 12 6.5 12 5 475
426679-C33 CFSW.110-6-1NO+3NC-FC-B-C33 110 60 91±0.2 42±0.2 25 15 12 6.5 12 5 475