GN 429 Uchwyty pałąkowe Konstrukcja higieniczna (Hygienic Design)


Karta produktu

Specyfikacja

Stal nierdzewna
 • AISI 316 L A4
 • Powierzchnia matowa (Ra < 0.8 µm) MT
 • polished (Ra < 0.8 μm) PL
Pierścienie uszczelniające
Uwodorowany kauczuk butadienowo- akrylowy (H-NBR)
 • Kolor niebieski
 • Temperatura pracy -25 °C do +150 °C
 • Twardość 85±5 wg skali Shore A
 • Zgodny z FDA

Informacje

Uchwyty pałąkowe GN 429 zostały zaprojektowane do użytku w obszarach o najwyższych wymaganiach dotyczacych zachowania higieny. Uszczelnienie końców uchwytu chroni powierzchnię montażową przed wnikaniem zanieczyszczeń. Wysoka jakość wykończenia powierzchni, konstrukcja bez ostrych załamań krawędzi oraz zagłębień zapobiega przyleganiu brudu i ułatwia czyszczenie.
Proces produkcyjny (gięcie) pozwala na wytwarzanie krótkich serii uchwytów o niestandardowych długościach, zgodnie z wymaganiami klienta.

Dane techniczne

Instrukcje ogólne

Dlaczego wykonanie higieniczne?

W przemyśle spożywczym, technologii medycznej oraz w przemyśle farmaceutycznym, bezpieczeństwo produktów i ochrona konsumentów ma kluczowe znaczenie. Ze względu na swoje specyficzne właściwości, standardowe elementy o konstrukcji higienicznej pomagają w produkcji w tych delikatnych obszarach i ułatwiają wytwarzanie produktów o długim okresie przechowywania, które nie zawierają konserwantów.

Zalety konstrukcji higienicznej

Rzadsze i krótsze procesy czyszczenia (redukcja czasu o 25%) zapewnia następujące korzyści:
 • Więcej czasu na rzeczywisty proces produkcyjny
 • Mniejsze zużycie wody
 • Mniejsze zużycie energii elektycznej
 • Mniejsze zużycie środków czyszczących
 • Mniejsza produkcja ścieków
 • Niższe koszty całkowite i oszczędność zasobów

Podstawa prawna konstrukcji higienicznej

EN 1672-2:2009 “Maszyny dla przemysłu spożywczego”
Maszyny muszą być zaprojektowane i wykonane tak, aby można było usunąć brud zalecanymi metodami czyszczenia.
Dyrektywa maszynowa 2006/42/EC
Maszyny muszą być tak zaprojektowane, aby:
 • Materiały można było łatwo i dokładnie wyczyścić przed każdym użyciem
 • Nie powstawało ryzyko infekcji lub chorób
DIN EN ISO 14519:2008-07
Wymagania przy projektowaniu dotyczące higieny maszyn
DIN EN 1672:2009-07
Maszyny dla przemysłu spożywczego - ogólne zasady projektowania - część 2

Wymagania, zasady projektowania

Wymagania projektowe dla konstrukcji higienicznej

Materiał
 • Niekorodująca stal nierdzewna
 • Zgodność z normami FDA i EU w odniesieniu do używanych tworzyw i elastomerów
Powierzchnie
 • Powierzchnie muszą mieć możliwość wyczyszczenia
 • Należy unikać ostrych załamań krawędzi oraz zagłębień
 • Uszczelki muszą być tak zaprojektowane, aby idealnie przylegały do uszczelnianych powierzchni
 • Podtoczenia pod O-ringi muszą być odpowiednio zaprojektowane
 • Należy wykluczyć kontakt z wytwarzanym produktem
 • Kąty powinny mieć promień 6 mm lub większy
Projekt/geometria
Wewnętrzne i zewnętrzne powierzchnie wszystkich urządzeń, elementów lub przewodów muszą być samoodpływowe lub mieć możliwość osuszenia i łatwego czyszczenia.
Chropowatość i właściwości powierzchni
Łatwe do czyszczenia, chropowatość Ra < 0.8 μm

Zasady projektowania konstrukcji higienicznych

EHEDG
 • European Hygienic Engineering & Design Group
 • Europejskie konsorcjum typu "non-profit" składające się z producentów maszyn i produktów spożywczych, a także ich dostawców, instytutów badawczych, uczelni wyższych i agencji rządowych ds. zdrowia
 • Około 45 wytycznych
 • Badanie produktów i wydawanie certyfikatów
3-A Sanitary Standard, Inc.
 • Niezależne stowarzyszenie typu "non-profit" w USA
 • Trzy obszary zainteresowań:
 • Publiczne i rządowe agencje ds. zdrowia, producenci maszyn i artykułów spożywczych
 • Ponad 70 norm sanitarnych
 • Badanie konstrukcji i procesów, wydawanie certyfikatów

Uszczelki, przykłady zastosowania

Uszczelnienia

Dla standardowych elementów, zaprojektowanych zgodnie z wymaganiami higienicznej konstrukcji, uszczelnienia pełnią kluczową funkcję ochrony martwych przestrzeni, luk i pęknięć przed przenikaniem płynów czyszczących lub pozostałości produktów.
W tym celu istnieje konieczność określenia wstępnego naprężenia oraz ugięcia uszczelek i zgarniaczy w celu zapewnienia niezawodnego i trwałego uszczelnienia w instalowanym układzie. W obrębie grupy produktów o konstrukcji higienicznej, miejsca montażu i przekroje uszczelnień są obliczane i projektowane, dzięki oprogramowaniu symulacyjnemu, które sprawia, że przy montażu i pracy, uszczelnienie nie jest narażone na nadmierne naprężenia.
Podstawowe rożnice między uszczelnieniami statycznymi a ruchomymi:
Uszczelnienie statyczne, przykłady zastosowań pokazane poniżej: górna powierzchnia tulei regulacyjnej (pierścień uszczelniający), spód podstawy (uszczelnienie dolne), uszczelnienie uzyskuje się poprzez ściśnięcie uszczelki przy dokręcaniu. Należy upewnić się, że wszystkie powierzchnie, które stykają się z uszczelką mają wykończenie powierzchni o chropowatości nie mniejszej niż Ra 0,8 μm.
Uszczelnienie ruchome wewnątrz tulei regulacyjnej osłaniajacej gwint (zgarniacz) oraz między trzpieniem gwintowanym a podstawą (uszelnienie przegubu) jest zaprojektowane w taki sposób, że umożliwia regulację stopy zarówno pod względem wysokości, jak i kąta. Dzięki temu przestrzeń montażowa wraz z przekrojem uszczelnienia zapewnia szczelne, wstępnie naprężone uszczelnienie.
W zależności od wersji i rodzaju użytkowania oraz w przypadku uszkodzenia lub konserwacji może być konieczna wymiana uszczelnień. W tym celu Elesa+Ganter dostarcza odpowiednie uszczelki, jako części zamienne w ramach normy GN 7600.
Uchwyty pałąkowe Konstrukcja higieniczna (Hygienic Design) GN 429
GN 429
Dostosuj tabelę
Filtruj
Oznaczenie d1 l1 ±0.5 d2 d3 h r t ||min|| Waga [g]
GN 429-A4-12-125-MT 12 125 M 5 12.8 51 14 12 170
GN 429-A4-12-125-PL 12 125 M 5 12.8 51 14 12 150
GN 429-A4-12-160-MT 12 160 M 5 12.8 51 14 12 202
GN 429-A4-12-160-PL 12 160 M 5 12.8 51 14 12 202
GN 429-A4-16-160-MT 16 160 M 6 16.8 59 18 12 373
GN 429-A4-16-160-PL 16 160 M 6 16.8 59 18 12 400
GN 429-A4-16-200-PL 16 200 M 6 16.8 59 18 12 437