GN 7600 Pierścienie uszczelniające Konstrukcja higieniczna (Hygienic Design)


 • HD
 • RoHS

Karta produktu

Specyfikacja

H-NBR
Uwodorowany kauczuk butadienowo- akrylowy
 • Kolor niebieski
 • Temperatura pracy -25 °C do +150 °C
 • Zgodny z FDA
 • Twardość 85 ±5 wg skali Shore A

Informacje

Elementy cylindryczne montowane w strefach higienicznych mogą być uszczelnione za pomocą pierścieni GN 7600.
Pierścienie uszczelniające GN 7600 są zgodne z głównymi wymiarami podanymi w tabeli. W celu zapewnienia prawidłowego uszczelniania, rowek montażowy powinien być wykonany zgodnie z diagramem poniżej. Dzięki temu przy montażu i pracy, uszczelnienie ma miejsce na odkształcenie i nie jest narażone na nadmierne obciążenia. Wszystkie powierzchnie, które stykają się z uszczelką, powinny posiadać chropowatość nie mniejszą niż Ra 0,8 μm.
Elementy ELESA+GANTER wyposażone w pierścienie uszczelniające GN 7600 zostały wyszczególnione w tabeli. Pierścienie dostarczane jako oddzielny produkt, mogą wymagać przygotowania odpowiedniego rowka montażowego w produkcie, który chcemy uszczelnić.

Instrukcje ogólne

Dlaczego wykonanie higieniczne?

W przemyśle spożywczym, technologii medycznej oraz w przemyśle farmaceutycznym, bezpieczeństwo produktów i ochrona konsumentów ma kluczowe znaczenie. Ze względu na swoje specyficzne właściwości, standardowe elementy o konstrukcji higienicznej pomagają w produkcji w tych delikatnych obszarach i ułatwiają wytwarzanie produktów o długim okresie przechowywania, które nie zawierają konserwantów.

Zalety konstrukcji higienicznej

Rzadsze i krótsze procesy czyszczenia (redukcja czasu o 25%) zapewnia następujące korzyści:
 • Więcej czasu na rzeczywisty proces produkcyjny
 • Mniejsze zużycie wody
 • Mniejsze zużycie energii elektycznej
 • Mniejsze zużycie środków czyszczących
 • Mniejsza produkcja ścieków
 • Niższe koszty całkowite i oszczędność zasobów

Podstawa prawna konstrukcji higienicznej

EN 1672-2:2009 “Maszyny dla przemysłu spożywczego”
Maszyny muszą być zaprojektowane i wykonane tak, aby można było usunąć brud zalecanymi metodami czyszczenia.
Dyrektywa maszynowa 2006/42/EC
Maszyny muszą być tak zaprojektowane, aby:
 • Materiały można było łatwo i dokładnie wyczyścić przed każdym użyciem
 • Nie powstawało ryzyko infekcji lub chorób
DIN EN ISO 14519:2008-07
Wymagania przy projektowaniu dotyczące higieny maszyn
DIN EN 1672:2009-07
Maszyny dla przemysłu spożywczego - ogólne zasady projektowania - część 2

Wymagania, zasady projektowania

Wymagania projektowe dla konstrukcji higienicznej

Materiał
 • Niekorodująca stal nierdzewna
 • Zgodność z normami FDA i EU w odniesieniu do używanych tworzyw i elastomerów
Powierzchnie
 • Powierzchnie muszą mieć możliwość wyczyszczenia
 • Należy unikać ostrych załamań krawędzi oraz zagłębień
 • Uszczelki muszą być tak zaprojektowane, aby idealnie przylegały do uszczelnianych powierzchni
 • Podtoczenia pod O-ringi muszą być odpowiednio zaprojektowane
 • Należy wykluczyć kontakt z wytwarzanym produktem
 • Kąty powinny mieć promień 6 mm lub większy
Projekt/geometria
Wewnętrzne i zewnętrzne powierzchnie wszystkich urządzeń, elementów lub przewodów muszą być samoodpływowe lub mieć możliwość osuszenia i łatwego czyszczenia.
Chropowatość i właściwości powierzchni
Łatwe do czyszczenia, chropowatość Ra < 0.8 μm

Zasady projektowania konstrukcji higienicznych

EHEDG
 • European Hygienic Engineering & Design Group
 • Europejskie konsorcjum typu "non-profit" składające się z producentów maszyn i produktów spożywczych, a także ich dostawców, instytutów badawczych, uczelni wyższych i agencji rządowych ds. zdrowia
 • Około 45 wytycznych
 • Badanie produktów i wydawanie certyfikatów
3-A Sanitary Standard, Inc.
 • Niezależne stowarzyszenie typu "non-profit" w USA
 • Trzy obszary zainteresowań:
 • Publiczne i rządowe agencje ds. zdrowia, producenci maszyn i artykułów spożywczych
 • Ponad 70 norm sanitarnych
 • Badanie konstrukcji i procesów, wydawanie certyfikatów

Uszczelki, przykłady zastosowania

Uszczelnienia

Dla standardowych elementów, zaprojektowanych zgodnie z wymaganiami higienicznej konstrukcji, uszczelnienia pełnią kluczową funkcję ochrony martwych przestrzeni, luk i pęknięć przed przenikaniem płynów czyszczących lub pozostałości produktów.
W tym celu istnieje konieczność określenia wstępnego naprężenia oraz ugięcia uszczelek i zgarniaczy w celu zapewnienia niezawodnego i trwałego uszczelnienia w instalowanym układzie. W obrębie grupy produktów o konstrukcji higienicznej, miejsca montażu i przekroje uszczelnień są obliczane i projektowane, dzięki oprogramowaniu symulacyjnemu, które sprawia, że przy montażu i pracy, uszczelnienie nie jest narażone na nadmierne naprężenia.
Podstawowe rożnice między uszczelnieniami statycznymi a ruchomymi:
Uszczelnienie statyczne, przykłady zastosowań pokazane poniżej: górna powierzchnia tulei regulacyjnej (pierścień uszczelniający), spód podstawy (uszczelnienie dolne), uszczelnienie uzyskuje się poprzez ściśnięcie uszczelki przy dokręcaniu. Należy upewnić się, że wszystkie powierzchnie, które stykają się z uszczelką mają wykończenie powierzchni o chropowatości nie mniejszej niż Ra 0,8 μm.
Uszczelnienie ruchome wewnątrz tulei regulacyjnej osłaniajacej gwint (zgarniacz) oraz między trzpieniem gwintowanym a podstawą (uszelnienie przegubu) jest zaprojektowane w taki sposób, że umożliwia regulację stopy zarówno pod względem wysokości, jak i kąta. Dzięki temu przestrzeń montażowa wraz z przekrojem uszczelnienia zapewnia szczelne, wstępnie naprężone uszczelnienie.
W zależności od wersji i rodzaju użytkowania oraz w przypadku uszkodzenia lub konserwacji może być konieczna wymiana uszczelnień. W tym celu Elesa+Ganter dostarcza odpowiednie uszczelki, jako części zamienne w ramach normy GN 7600.
Pierścienie uszczelniające Konstrukcja higieniczna (Hygienic Design) GN 7600
GN 7600
Dostosuj tabelę
Filtruj
Oznaczenie d1 Wielkość nomin.-
Miejsce montażu
d2 Wielkość nomin.-
Miejsce montażu
d3 Wielkość nomin.-
Miejsce montażu
s Wielkość nomin.-
Miejsce montażu
d1 Wielkość rzeczyw.-
Pierścień uszczel.
d2 Wielkość rzeczyw.-
Pierścień uszczel.
d3 Wielkość rzeczyw.-
Pierścień uszczel.
s Wielkość rzeczyw.-
Pierścień uszczel.
Odpowiednie dla Waga [g]
GN 7600-12-8-2-HNBR-85 12 8 12.8 1.6 11.25 7 12.35 2 GN 429 | GN 1580 6
GN 7600-14-10-2-HNBR-85 14 10 14.8 1.6 13.25 9 14.35 2 GN 75.6 | GN 305 | GN 1580 14
GN 7600-16-12-2-HNBR-85 16 12 16.8 1.6 15.25 11 16.35 2 GN 75.6 | GN 429 20
GN 7600-18-14-2-HNBR-85 18 14 18.8 1.6 17.25 13 18.35 2 GN 75.6 | GN 305 | GN 1580 | GN 5435 | GN 5445 24
GN 7600-21-17-2-HNBR-85 21 17 21.8 1.6 20.25 16 21.35 2 GN 1580 | GN 5435 | GN 5445 36
GN 7600-22-18-2-HNBR-85 22 18 22.8 1.6 21.25 17 22.35 2 GN 305 44
GN 7600-25-21-2-HNBR-85 25 21 25.8 1.6 24.25 20 25.35 2 - 56
GN 7600-30-26-2-HNBR-85 30 26 30.8 1.6 29.25 25 30.35 2 - 60