GN 1580 Nakrętki ze stali nierdzewnej / śruby ze stali nierdzewnej Konstrukcja higieniczna (Hygienic Design)


Karta produktu

Specyfikacja

Stal nierdzewna
 • AISI 316 L (A4)
 • Powierzchnia matowa (Ra < 0.8 µm) MT
 • Powierzchnia polerowana (Ra < 0.8 µm) PL
Pierścień uszczelniający
Uwodorowany kauczuk butadienowo- akrylowy (H-NBR)
 • Kolor niebieski
 • Temperatura pracy -25 °C do + 150 °C
 • Twardość 85±5 wg skali Shore A
 • Zgodny z FDA

Informacje

Nakrętki / śruby GN 1580 zostały zaprojektowane do użytku w obszarach o najwyższych wymaganiach dotyczących zachowania higieny. Uszczelnienie podstawy nakrętki chroni powierzchnię montażową przed wnikaniem zanieczyszczeń. Wysoka jakość wykończenia powierzchni, konstrukcja bez ostrych załamań krawędzi oraz zagłębień zapobiega gromadzeniu się brudu i ułatwia czyszczenie.

Dane techniczne

Instrukcje ogólne

Dlaczego wykonanie higieniczne?

W przemyśle spożywczym, technologii medycznej oraz w przemyśle farmaceutycznym, bezpieczeństwo produktów i ochrona konsumentów ma kluczowe znaczenie. Ze względu na swoje specyficzne właściwości, standardowe elementy o konstrukcji higienicznej pomagają w produkcji w tych delikatnych obszarach i ułatwiają wytwarzanie produktów o długim okresie przechowywania, które nie zawierają konserwantów.

Zalety konstrukcji higienicznej

Rzadsze i krótsze procesy czyszczenia (redukcja czasu o 25%) zapewnia następujące korzyści:
 • Więcej czasu na rzeczywisty proces produkcyjny
 • Mniejsze zużycie wody
 • Mniejsze zużycie energii elektycznej
 • Mniejsze zużycie środków czyszczących
 • Mniejsza produkcja ścieków
 • Niższe koszty całkowite i oszczędność zasobów

Podstawa prawna konstrukcji higienicznej

EN 1672-2:2009 “Maszyny dla przemysłu spożywczego”
Maszyny muszą być zaprojektowane i wykonane tak, aby można było usunąć brud zalecanymi metodami czyszczenia.
Dyrektywa maszynowa 2006/42/EC
Maszyny muszą być tak zaprojektowane, aby:
 • Materiały można było łatwo i dokładnie wyczyścić przed każdym użyciem
 • Nie powstawało ryzyko infekcji lub chorób
DIN EN ISO 14519:2008-07
Wymagania przy projektowaniu dotyczące higieny maszyn
DIN EN 1672:2009-07
Maszyny dla przemysłu spożywczego - ogólne zasady projektowania - część 2

Wymagania, zasady projektowania

Wymagania projektowe dla konstrukcji higienicznej

Materiał
 • Niekorodująca stal nierdzewna
 • Zgodność z normami FDA i EU w odniesieniu do używanych tworzyw i elastomerów
Powierzchnie
 • Powierzchnie muszą mieć możliwość wyczyszczenia
 • Należy unikać ostrych załamań krawędzi oraz zagłębień
 • Uszczelki muszą być tak zaprojektowane, aby idealnie przylegały do uszczelnianych powierzchni
 • Podtoczenia pod O-ringi muszą być odpowiednio zaprojektowane
 • Należy wykluczyć kontakt z wytwarzanym produktem
 • Kąty powinny mieć promień 6 mm lub większy
Projekt/geometria
Wewnętrzne i zewnętrzne powierzchnie wszystkich urządzeń, elementów lub przewodów muszą być samoodpływowe lub mieć możliwość osuszenia i łatwego czyszczenia.
Chropowatość i właściwości powierzchni
Łatwe do czyszczenia, chropowatość Ra < 0.8 μm

Zasady projektowania konstrukcji higienicznych

EHEDG
 • European Hygienic Engineering & Design Group
 • Europejskie konsorcjum typu "non-profit" składające się z producentów maszyn i produktów spożywczych, a także ich dostawców, instytutów badawczych, uczelni wyższych i agencji rządowych ds. zdrowia
 • Około 45 wytycznych
 • Badanie produktów i wydawanie certyfikatów
3-A Sanitary Standard, Inc.
 • Niezależne stowarzyszenie typu "non-profit" w USA
 • Trzy obszary zainteresowań:
 • Publiczne i rządowe agencje ds. zdrowia, producenci maszyn i artykułów spożywczych
 • Ponad 70 norm sanitarnych
 • Badanie konstrukcji i procesów, wydawanie certyfikatów

Uszczelki, przykłady zastosowania

Uszczelnienia

Dla standardowych elementów, zaprojektowanych zgodnie z wymaganiami higienicznej konstrukcji, uszczelnienia pełnią kluczową funkcję ochrony martwych przestrzeni, luk i pęknięć przed przenikaniem płynów czyszczących lub pozostałości produktów.
W tym celu istnieje konieczność określenia wstępnego naprężenia oraz ugięcia uszczelek i zgarniaczy w celu zapewnienia niezawodnego i trwałego uszczelnienia w instalowanym układzie. W obrębie grupy produktów o konstrukcji higienicznej, miejsca montażu i przekroje uszczelnień są obliczane i projektowane, dzięki oprogramowaniu symulacyjnemu, które sprawia, że przy montażu i pracy, uszczelnienie nie jest narażone na nadmierne naprężenia.
Podstawowe rożnice między uszczelnieniami statycznymi a ruchomymi:
Uszczelnienie statyczne, przykłady zastosowań pokazane poniżej: górna powierzchnia tulei regulacyjnej (pierścień uszczelniający), spód podstawy (uszczelnienie dolne), uszczelnienie uzyskuje się poprzez ściśnięcie uszczelki przy dokręcaniu. Należy upewnić się, że wszystkie powierzchnie, które stykają się z uszczelką mają wykończenie powierzchni o chropowatości nie mniejszej niż Ra 0,8 μm.
Uszczelnienie ruchome wewnątrz tulei regulacyjnej osłaniajacej gwint (zgarniacz) oraz między trzpieniem gwintowanym a podstawą (uszelnienie przegubu) jest zaprojektowane w taki sposób, że umożliwia regulację stopy zarówno pod względem wysokości, jak i kąta. Dzięki temu przestrzeń montażowa wraz z przekrojem uszczelnienia zapewnia szczelne, wstępnie naprężone uszczelnienie.
W zależności od wersji i rodzaju użytkowania oraz w przypadku uszkodzenia lub konserwacji może być konieczna wymiana uszczelnień. W tym celu Elesa+Ganter dostarcza odpowiednie uszczelki, jako części zamienne w ramach normy GN 7600.
GN 1580 - Nuts GN 1580 - Nuts
GN 1580 - Nuts
Filtruj
Oznaczenie d1 d2 d3 k t ||min|| A/F Waga [g]
GN 1580-M5-MT M 5 12 12.8 10 6 8 4
GN 1580-M5-PL M 5 12 12.8 10 6 8 4
GN 1580-M6-MT M 6 14 14.8 12 7.5 10 6
GN 1580-M6-PL M 6 14 14.8 12 7.5 10 6
GN 1580-M8-MT M 8 18 18.8 14.5 9.5 13 13
GN 1580-M8-PL M 8 18 18.8 14.5 9.5 13 13
GN 1580-M10-MT M 10 21 21.8 18 12 16 15
GN 1580-M10-PL M 10 21 21.8 18 12 16 15
GN 1580 - Screws GN 1580 - Screws
GN 1580 - Screws
Filtruj
Oznaczenie d1 l1 d2 d3 k t ||min|| Waga [g]
GN 1580-M5-10-MT M 5 10 12 12.8 10 8 6
GN 1580-M5-10-PL M 5 10 12 12.8 10 8 6
GN 1580-M5-16-MT M 5 16 12 12.8 10 8 7
GN 1580-M5-16-PL M 5 16 12 12.8 10 8 7
GN 1580-M5-20-MT M 5 20 12 12.8 10 8 8
GN 1580-M5-20-PL M 5 20 12 12.8 10 8 8
GN 1580-M6-12-MT M 6 12 14 14.8 12 10 11
GN 1580-M6-12-PL M 6 12 14 14.8 12 10 11
GN 1580-M6-16-MT M 6 16 14 14.8 12 10 12
GN 1580-M6-16-PL M 6 16 14 14.8 12 10 12
GN 1580-M6-20-MT M 6 20 14 14.8 12 10 13
GN 1580-M6-20-PL M 6 20 14 14.8 12 10 13
GN 1580-M6-25-MT M 6 25 14 14.8 12 10 14
GN 1580-M6-25-PL M 6 25 14 14.8 12 10 14
GN 1580-M6-30-MT M 6 30 14 14.8 12 10 15
GN 1580-M6-30-PL M 6 30 14 14.8 12 10 15
GN 1580-M8-16-MT M 8 16 18 18.8 14.5 13 22
GN 1580-M8-16-PL M 8 16 18 18.8 14.5 13 22
GN 1580-M8-20-MT M 8 20 18 18.8 14.5 13 23
GN 1580-M8-20-PL M 8 20 18 18.8 14.5 13 23
GN 1580-M8-25-MT M 8 25 18 18.8 14.5 13 25
GN 1580-M8-25-PL M 8 25 18 18.8 14.5 13 25
GN 1580-M8-30-MT M 8 30 18 18.8 14.5 13 26
GN 1580-M8-30-PL M 8 30 18 18.8 14.5 13 26
GN 1580-M8-40-MT M 8 40 18 18.8 14.5 13 30
GN 1580-M8-40-PL M 8 40 18 18.8 14.5 13 30
GN 1580-M10-20-MT M 10 20 21 21.8 18 16 40
GN 1580-M10-20-PL M 10 20 21 21.8 18 16 40
GN 1580-M10-25-MT M 10 25 21 21.8 18 16 43
GN 1580-M10-25-PL M 10 25 21 21.8 18 16 43
GN 1580-M10-30-MT M 10 30 21 21.8 18 16 50
GN 1580-M10-30-PL M 10 30 21 21.8 18 16 50
GN 1580-M10-40-MT M 10 40 21 21.8 18 16 52
GN 1580-M10-40-PL M 10 40 21 21.8 18 16 52
GN 1580-M10-50-MT M 10 50 21 21.8 18 16 55
GN 1580-M10-50-PL M 10 50 21 21.8 18 16 55