GN 305 Rękojeści nastawne ze stali nierdzewnej Konstrukcja higieniczna (Hygienic Design)


Karta produktu

Specyfikacja

Rękojeści
Odlew precyzyjny ze stali nierdzewnej
 • AISI CF-8
 • Powierzchnia polerowana (Ra < 0.8 µm) PL

Wersja z gwintem wewnętrznym

Stal nierdzewna AISI 304

Wersja z trzpieniem gwintowanym

Stal nierdzewna AISI 304
Pierścień uszczelniający / zgarniacz
Uwodorowany kauczuk butadienowo- akrylowy (H-NBR)
 • Kolor niebieski
 • Temperatura pracy -25 °C do +150 °C
 • Twardość 85±5 wg skali Shore A
 • Zgodny z FDA

Informacje

Dźwignie nastawne GN 305 zostały zaprojektowane do użytku w obszarach o najwyższych wymaganiach dotyczących zachowania higieny. Uszczelnienie podstawy dźwigni chroni powierzchnię montażową przed wnikaniem zanieczyszczeń. Wysoka jakość wykończenia powierzchni, konstrukcja bez ostrych załamań krawędzi oraz zagłębień zapobiega gromadzeniu się brudu i ułatwia czyszczenie.
Dźwignie nastawne są używane w aplikacjach, w których elementy muszą być zablokowane w ograniczonej przestrzeni lub rękojeść po zablokowaniu musi być ustawiona w określonej pozycji.
Rękojeść jest połączona z korpusem za pomocą wielokarbu i może być przestawiona w dowolne położenie bez odblokowania zacisku. Przy odciągnięciu rękojeści następuje wyzębienie sprzęgła w mechanizmie wewnętrznym, co pozwala na przekręcenie rękojeści do żądanej pozycji. Po puszczeniu rękojeści, dzięki sprężynie powrotnej, mechanizm sprzęga się automatycznie.

Dane techniczne

Instrukcje ogólne

Dlaczego wykonanie higieniczne?

W przemyśle spożywczym, technologii medycznej oraz w przemyśle farmaceutycznym, bezpieczeństwo produktów i ochrona konsumentów ma kluczowe znaczenie. Ze względu na swoje specyficzne właściwości, standardowe elementy o konstrukcji higienicznej pomagają w produkcji w tych delikatnych obszarach i ułatwiają wytwarzanie produktów o długim okresie przechowywania, które nie zawierają konserwantów.

Zalety konstrukcji higienicznej

Rzadsze i krótsze procesy czyszczenia (redukcja czasu o 25%) zapewnia następujące korzyści:
 • Więcej czasu na rzeczywisty proces produkcyjny
 • Mniejsze zużycie wody
 • Mniejsze zużycie energii elektycznej
 • Mniejsze zużycie środków czyszczących
 • Mniejsza produkcja ścieków
 • Niższe koszty całkowite i oszczędność zasobów

Podstawa prawna konstrukcji higienicznej

EN 1672-2:2009 “Maszyny dla przemysłu spożywczego”
Maszyny muszą być zaprojektowane i wykonane tak, aby można było usunąć brud zalecanymi metodami czyszczenia.
Dyrektywa maszynowa 2006/42/EC
Maszyny muszą być tak zaprojektowane, aby:
 • Materiały można było łatwo i dokładnie wyczyścić przed każdym użyciem
 • Nie powstawało ryzyko infekcji lub chorób
DIN EN ISO 14519:2008-07
Wymagania przy projektowaniu dotyczące higieny maszyn
DIN EN 1672:2009-07
Maszyny dla przemysłu spożywczego - ogólne zasady projektowania - część 2

Wymagania, zasady projektowania

Wymagania projektowe dla konstrukcji higienicznej

Materiał
 • Niekorodująca stal nierdzewna
 • Zgodność z normami FDA i EU w odniesieniu do używanych tworzyw i elastomerów
Powierzchnie
 • Powierzchnie muszą mieć możliwość wyczyszczenia
 • Należy unikać ostrych załamań krawędzi oraz zagłębień
 • Uszczelki muszą być tak zaprojektowane, aby idealnie przylegały do uszczelnianych powierzchni
 • Podtoczenia pod O-ringi muszą być odpowiednio zaprojektowane
 • Należy wykluczyć kontakt z wytwarzanym produktem
 • Kąty powinny mieć promień 6 mm lub większy
Projekt/geometria
Wewnętrzne i zewnętrzne powierzchnie wszystkich urządzeń, elementów lub przewodów muszą być samoodpływowe lub mieć możliwość osuszenia i łatwego czyszczenia.
Chropowatość i właściwości powierzchni
Łatwe do czyszczenia, chropowatość Ra < 0.8 μm

Zasady projektowania konstrukcji higienicznych

EHEDG
 • European Hygienic Engineering & Design Group
 • Europejskie konsorcjum typu "non-profit" składające się z producentów maszyn i produktów spożywczych, a także ich dostawców, instytutów badawczych, uczelni wyższych i agencji rządowych ds. zdrowia
 • Około 45 wytycznych
 • Badanie produktów i wydawanie certyfikatów
3-A Sanitary Standard, Inc.
 • Niezależne stowarzyszenie typu "non-profit" w USA
 • Trzy obszary zainteresowań:
 • Publiczne i rządowe agencje ds. zdrowia, producenci maszyn i artykułów spożywczych
 • Ponad 70 norm sanitarnych
 • Badanie konstrukcji i procesów, wydawanie certyfikatów

Uszczelki, przykłady zastosowania

Uszczelnienia

Dla standardowych elementów, zaprojektowanych zgodnie z wymaganiami higienicznej konstrukcji, uszczelnienia pełnią kluczową funkcję ochrony martwych przestrzeni, luk i pęknięć przed przenikaniem płynów czyszczących lub pozostałości produktów.
W tym celu istnieje konieczność określenia wstępnego naprężenia oraz ugięcia uszczelek i zgarniaczy w celu zapewnienia niezawodnego i trwałego uszczelnienia w instalowanym układzie. W obrębie grupy produktów o konstrukcji higienicznej, miejsca montażu i przekroje uszczelnień są obliczane i projektowane, dzięki oprogramowaniu symulacyjnemu, które sprawia, że przy montażu i pracy, uszczelnienie nie jest narażone na nadmierne naprężenia.
Podstawowe rożnice między uszczelnieniami statycznymi a ruchomymi:
Uszczelnienie statyczne, przykłady zastosowań pokazane poniżej: górna powierzchnia tulei regulacyjnej (pierścień uszczelniający), spód podstawy (uszczelnienie dolne), uszczelnienie uzyskuje się poprzez ściśnięcie uszczelki przy dokręcaniu. Należy upewnić się, że wszystkie powierzchnie, które stykają się z uszczelką mają wykończenie powierzchni o chropowatości nie mniejszej niż Ra 0,8 μm.
Uszczelnienie ruchome wewnątrz tulei regulacyjnej osłaniajacej gwint (zgarniacz) oraz między trzpieniem gwintowanym a podstawą (uszelnienie przegubu) jest zaprojektowane w taki sposób, że umożliwia regulację stopy zarówno pod względem wysokości, jak i kąta. Dzięki temu przestrzeń montażowa wraz z przekrojem uszczelnienia zapewnia szczelne, wstępnie naprężone uszczelnienie.
W zależności od wersji i rodzaju użytkowania oraz w przypadku uszkodzenia lub konserwacji może być konieczna wymiana uszczelnień. W tym celu Elesa+Ganter dostarcza odpowiednie uszczelki, jako części zamienne w ramach normy GN 7600.
GN 305 Threaded insert
GN 305
Dostosuj tabelę
Filtruj
Oznaczenie l1 d1 d2 d3 d4 h1 h2 h3 h4 t ||min|| Waga [g]
GN 305-63-M6-PL 63 M 6 14 14.8 19 43.8 16.3 60.1 2.5 10 104
GN 305-63-M8-PL 63 M 8 18 18.8 19 45.8 18.3 62.1 2.5 12 108
GN 305-78-M8-PL 78 M 8 18 18.8 24 49.3 16.5 69.3 3 12 194
GN 305-78-M10-PL 78 M 10 22 22.8 24 51.3 18.5 71.3 3 15 189
GN-305 Threaded stud
GN-305
Dostosuj tabelę
Filtruj
Oznaczenie l1 d1 l2 d2 d3 d4 h1 h2 h3 h4 Waga [g]
GN 305-63-M6-12-PL 63 M 6 12 14 14.8 19 43.8 16.3 60.1 2.5 106
GN 305-63-M6-16-PL 63 M 6 16 14 14.8 19 43.8 16.3 60.1 2.5 107
GN 305-63-M6-20-PL 63 M 6 20 14 14.8 19 43.8 16.3 60.1 2.5 108
GN 305-63-M6-25-PL 63 M 6 25 14 14.8 19 43.8 16.3 60.1 2.5 110
GN 305-63-M6-32-PL 63 M 6 32 14 14.8 19 43.8 16.3 60.1 2.5 113
GN 305-63-M8-12-PL 63 M 8 12 18 18.8 19 45.8 18.3 62.1 2.5 120
GN 305-63-M8-16-PL 63 M 8 16 18 18.8 19 45.8 18.3 62.1 2.5 125
GN 305-63-M8-20-PL 63 M 8 20 18 18.8 19 45.8 18.3 62.1 2.5 132
GN 305-63-M8-25-PL 63 M 8 25 18 18.8 19 45.8 18.3 62.1 2.5 140
GN 305-63-M8-32-PL 63 M 8 32 18 18.8 19 45.8 18.3 62.1 2.5 150
GN 305-78-M8-12-PL 78 M 8 12 18 18.8 24 49.3 16.5 69.3 3 193
GN 305-78-M8-16-PL 78 M 8 16 18 18.8 24 49.3 16.5 69.3 3 195
GN 305-78-M8-20-PL 78 M 8 20 18 18.8 24 49.3 16.5 69.3 3 198
GN 305-78-M8-25-PL 78 M 8 25 18 18.8 24 49.3 16.5 69.3 3 200
GN 305-78-M8-32-PL 78 M 8 32 18 18.8 24 49.3 16.5 69.3 3 230
GN 305-78-M10-16-PL 78 M 10 16 22 22.8 24 51.3 18.5 71.3 3 270
GN 305-78-M10-20-PL 78 M 10 20 22 22.8 24 51.3 18.5 71.3 3 290
GN 305-78-M10-25-PL 78 M 10 25 22 22.8 24 51.3 18.5 71.3 3 295
GN 305-78-M10-32-PL 78 M 10 32 22 22.8 24 51.3 18.5 71.3 3 308