CFSQ. Zawiasy z wbudowanym wyłącznikiem bezpieczeństwa SUPER-technopolimer


Karta produktu

Specyfikacja

Materiał

Samogasnący, bardzo wytrzymały, SUPER-technopolimer na bazie poliamidu (PA), kolor czarny, wykończenie matowe.
Dzięki korpusowi z SUPER-technopolimeru, zawias CFSQ zapewnia podwójną ochronę wewnętrznych obwodów, dlatego też nie ma potrzeby uziemiania połączenia. Ponadto, korpus chroni styki elektryczne przed wstrząsami, czynnikami atmosferycznymi i przypadkowymi wniknięciami narzędzi.

Sworzeń obrotowy

Stal nierdzewna AISI 303

Wykonania standardowe

Montaż poprzez otwory przelotowe z gniazdami pod wkręty M6 z łbem stożkowym UNI 5933, DIN 7991.
Początkowy kąt pracy 0°:
 • C-A-D: z gniazdem przyłączeniowym w górnej części czujnika na prawym skrzydle.
 • C-A-S: z gniazdem przyłączeniowym w górnej części czujnika na lewym skrzydle.
 • C-B-D: z gniazdem przyłączeniowym z tyłu czujnika na prawym skrzydle.
 • C-B-S: z gniazdem przyłączeniowym z tyłu czujnika na lewym skrzydle.
 • F-A-D: z przewodem przyłączeniowym w górnej części czujnika na prawym skrzydle, 2 lub 5 m długości.
 • F-A-S: z przewodem przyłączeniowym w górnej części czujnika na lewym skrzydle, 2 lub 5 m długości.
 • F-B-D: z przewodem przyłączeniowym z tyłu czujnika na prawym skrzydle, 2 lub 5 m długości.
 • F-B-S: z przewodem przyłączeniowym z tyłu czujnika na lewym skrzydle, 2 lub 5 m długości.
Początkowy kąt pracy -90°:
 • C-A-D-EA: z gniazdem przyłączeniowym w górnej części czujnika na prawym skrzydle.
 • C-A-S-EA: z gniazdem przyłączeniowym w górnej części czujnika na lewym skrzydle.
 • C-B-D-EA: z gniazdem przyłączeniowym z tyłu czujnika na prawym skrzydle.
 • C-B-S-EA: z gniazdem przyłączeniowym z tyłu czujnika na lewym skrzydle.
Typ przewodu: UL/CSA STYLE 2587 3 X AWG 22.

Informacje

Właściwości i zastosowania

 • Zawiasy z wbudowanym wyłącznkiem bezpieczeństwa CFSQ (patent Elesa) zostały skonstruowane w celu zwiększenia bezpieczeństwa pracy operatora. Montowane na osłonach, drzwiach lub pokrywach maszyn i urządzeń, zabezpieczają przed niepowołanym dostępem do ich przestrzeni roboczych. Wbudowany w zawiasie wyłącznik zapewnia przerwanie obwodu zasilania maszyny przy odchyleniu osłon.
 • Zawias może być używany w aplikacjach o specjalnych wymogach higiecznych oraz może być poddawany częstym i regularnym cyklom mycia, dzięki stopniu ochrony IP 67 i zastosowaniu elementów ze stali nierdzewnej.
 • Wyłącznik posiada dwa styki: jeden NC (normalnie zamknięty) i jeden NO (normalnie otwarty), zgodnie ze standardem IEC EN 60947-5-1 .
 • Pozytywne rozwarcie (zgodnie z normą IEC-EN 60947-5-1, załącznik K): w przypadku nierozwarcia się styków są one zrywane mechanicznie, aby zapewnić bezwarunkowe przerwania obwodu wyłącznika.
 • Szybkie przełączanie: prędkość działania czujnika nie zależy od prędkości otwierania tj. nawet gdy drzwi otwiera się powoli, styki czujnika rozwierają się szybko (gdy styki czujnika zostają rozwarte przepływ prądu zostaje przerwany).
 • Łatwość montażu: połączenie zawiasu z czujnikiem znacznie ułatwia, a co za tym idzie, przyspiesza jego montaż. Tradycyjne rozwiązania wymagają osobnego zamontowania zawiasu i czujnika lub zastępowania standardowej szpilki zawiasu, szpilką specjalną.
 • Uniwersalność: przemyślana konstrukcja zawiasów CFSQ, umożliwia ich stosowanie zarówno na konstrukcjach z blach i profili stalowych, jak i na większości standardowych profili aluminiowych.

Zakres obrotu (wartość przybliżona)

CFSQ: maks.190° (-10° do +180° patrz Rys.1).CFSQ-EA: maks. 270° (-90° do +180° patrz Rys.1).0° to pozycja, w której powierzchnie mocowania obu ramion zawiasu znajdują się w tej samej płaszczyźnie.Patrz: Funkcjonowanie i utrzymanie wbudowanego wyłącznika.Nie należy przekraczać kąta obrotu zawiasu: 10° (CFSQ) lub -90° (CFSQ-EA).

Testy obciążenioweSIŁA OSIOWASIŁA PROMIENIOWASIŁA PRZY ZGIĘCIU 90°
OznaczenieMaksymalne obciążenie robocze
Sa [N]
Maksymalne obciążenie robocze
Sr [N]
Maksymalne obciążenie robocze
S90 [N]
CFSQ210028001300
CFSQ-EA12001500600
Dla zawiasów CFSQ. z wbudowanym wyłącznikiem bezpieczeństwa, wartości maksymalnych obciążeń statycznych (Sa, Sr, S90) określają maksymalne obciążenia, przy których zawiasy mogą być używane jako urządzenia bezpieczeństwa. Powyżej tej wartości, materiał może ulec zniszczeniu i zakłócić funkcjonowanie zawiasu. Obciążenia wykazane w tabeli są rezultatem tesów przeprowadzonych w laboratoriach ELESA przy stałej temperaturze i wilgotności (23°C-50% R.H.) oraz przy podanych warunkach stosowania w określonym czasie. Dobierając zawias należy zawsze przyjąć odpowiedni współczynnik bezpieczeństwa.

Mechaniczne i elektryczne właściwości

Parametry użytkowe czujnika

 • Kąt przełączenia czujnika wynosi 6° (patrz schemat kątów przełączania). Podczas normalnej eksploatacji, przy końcu założonego okresu żywotności, kąt przełączenia czujnika może sięgać 9°. Zalecamy sprawdzać prawidłowe funkcjonowanie zawiasu zgodnie z UNI EN ISO 13857.
 • W zastosowaniach w układach bezpieczeństwa, wyłącznik zadziała w sposób wymuszony przy kącie 15° rozwarcia (zgodnie z EN 60947-5-1) – wymuszone rozwarcie.
 • Zalecane jest okresowe sprawdzanie poprawności funkcjonowania czujnika.
 • Urządzenie ma zatrzymać sie natychmiast po otwieraniu drzwi, urządzenia nie może sie również dać uruchomić przy otwartych drzwiach.

Ostrzeżenia

 • Zawias z wbudowanym wyłącznikiem bezpieczeństwa, nie może być używany w środowiskach o częstej zmianie temperatur co wywołuje skraplanie, w obecności gazów łatwopalnych i wybuchowych.
 • Zawias musi być chroniony odpowiednim bezpiecznikim (patrz tabela właściwości elektrycznych).
 • Wybór i zastosowanie zawiasu z wbudowanym wyłącznikim bezpieczeństwa, zależy od klienta, który powinien sprawdzić czy aplikacja podlega określonym normom bezpieczeństwa w danych warunkach pracy.
 • Stosowanie zawiasów CFSQ. zawsze wymaga pełnej wiedzy o zgodności z wymogami bezpieczeństwa, w tym UNI EN ISO 13849-1, IEC EN 60204-1, UNI EN ISO 14119 i EN ISO 12100.
 • Zawias musi być zawsze mocowany i przyłączany przez wykwalifikowanych pracowników, którzy powinni dokonywać regularnych przeglądów urządzenia.

Kategoria stosowania   CFSQ-C..
(wtyczka)
CFSQ-F..
(przewód)
AC15
standard
IEC 60947-5-1
Typowe zastosowanie: kontrola obciążeń elekromagnetycznych prądu przemiennego
48 V4 A4 A
220 V4 A4 A
440 V-3 A
DC13
standard
IEC 60947-5-2
Typowe zastosowanie: kontrola elekromagnetyczna prądu stałego
24 V4 A4 A
127 V0.3 A0.3 A
Właściwości mechaniczneWłaściwości elektryczne
Typ styków: Ag 90 Ni 10Prąd cieplny lthPrzewód 10 A
Wtyczka: 4 A
Maksymalna częstotliwość pracy:
600 cykli/godzinę *
Ochrona krótkoobwodowa:
6A gl
Trwałość mechaniczna
(test przeprowadzony zgodnie z regulacją
IEC EN 60947-5-1): 10 6
Napięcie znamionowe udarowe
4 KV
Napięcie znamionowe izolacji
Ui = 250V
Stopień ochrony obudowy
EN60529: IP67
Minimalna siła (moment obrotowy dla wymuszonego rozwarcia styków): 0.5 Nm
Prędkość pracy:
minimum 2° / sek.,
maksimum 90° / sek.
Prąd znamionowy zwarciowy umowny: 1000 A
Stopień zanieczyszczeń: 3
B10d = 2000000
Tm = 20 lat
* Jako jeden cykl należy rozumieć jedno zamknięcie i jedno otwarcie, zgodnie z wymaganiami normy EN60947-5-1.
OznaczenieWłaściwości elektryczneKlasyfikacja środowiskowa
CFSQ.60-SH-6-C4A przy 24 Vac/dc
(obciążenie rezystancyjne)
Typ 1 oraz 4X
"do stosowania wewnątrz"
CFSQ.60-SH-6-FB300 pilot duty
4A przy 240 Vac (obciążenie rezystancyjne)
4A przy 240 Vdc (obciążenie rezystancyjne)
Warunki środowiskowe dla montażu: maksymalna dopuszczalna temperatura otoczenia 40°C

Akcesoria

Akcesoria

 • FC-M12x1: przewód z wtyczką M12 - 4 pinową.

Inne wykonania

Wykonania specjalne na życzenie

Dla aplikacji wymagających specjalnego kąta przełączania czujnika, możliwa jest jego zmiana co 15°.

Instrukcja użytkowania

Instrukcja montażu

 • Na ramie zamocuj ramię z wbudowanym czujnikiem, na drzwiach drugie ramię (bez czujnika). Odległość miedzy osią obrotu czujnika, a krawedzią drzwi musi wynosić min. 5 mm (patrz rys. 3).
 • Wykonać otwory w ramie dopasowane do średnicy śrub montażowych zawiasu. Luz nie powinnien być większy niż 0.5 mm. Sugerowany maksymalny moment dokręcania śrub: 5 Nm.
 • Zawias ten nie może służyć jako ogranicznik kąta otwierania drzwi. W tym celu należy stosować zewnętrzne mechaniczne ograniczniki otwarcia. Przekroczenie kąta pracy zawiasu może spowodować jego uszkodzenie.
 • Do montażu w komplecie z zawiasem CFSQ należy użyć odpowiedniego zawiasu CFM (zawiasy o takich samych gabarytach lecz bez czujnika): CFM.60-45-SH-6 kod 425812, zawias z otworami pod wkręty z łbem stożkowym.
 • Przewód wyłącznika powinien zawsze być zabezpieczony przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Zawiasy z wbudowanym wyłącznikiem bezpieczeństwa SUPER-technopolimer CFSQ.
CFSQ
Dostosuj tabelę
Filtruj
Kod Oznaczenie L B L1 f f1 f2 f3 H h1 h2 h4 d d3 d4 C#
[Nm]
Waga [g]
427011 CFSQ.60-SH-6-C-A-D 53 70 110 34 45 - - 16 8 7.5 15 7 6.5 12.5 5 96
427013 CFSQ.60-SH-6-C-A-S 53 70 110 34 45 - - 16 8 7.5 15 7 6.5 12.5 5 96
427015 CFSQ.60-SH-6-C-B-D 53 70 110 34 45 51.5 22.5 16 8 7.5 15 7 6.5 12.5 5 96
427017 CFSQ.60-SH-6-C-B-S 53 70 110 34 45 51.5 22.5 16 8 7.5 15 7 6.5 12.5 5 96
427021 CFSQ.60-SH-6-F-A-D-2 53 70 110 34 45 - - 16 8 7.5 15 7 6.5 12.5 5 196
427023 CFSQ.60-SH-6-F-A-S-2 53 70 110 34 45 - - 16 8 7.5 15 7 6.5 12.5 5 196
427025 CFSQ.60-SH-6-F-B-D-2 53 70 110 34 45 51.5 22.5 16 8 7.5 15 7 6.5 12.5 5 196
427027 CFSQ.60-SH-6-F-B-S-2 53 70 110 34 45 51.5 22.5 16 8 7.5 15 7 6.5 12.5 5 196
427031 CFSQ.60-SH-6-F-A-D-5 53 70 110 34 45 - - 16 8 7.5 15 7 6.5 12.5 5 330
427033 CFSQ.60-SH-6-F-A-S-5 53 70 110 34 45 - - 16 8 7.5 15 7 6.5 12.5 5 330
427035 CFSQ.60-SH-6-F-B-D-5 53 70 110 34 45 51.5 22.5 16 8 7.5 15 7 6.5 12.5 5 330
427037 CFSQ.60-SH-6-F-B-S-5 53 70 110 34 45 51.5 22.5 16 8 7.5 15 7 6.5 12.5 5 330
CFSQ
Dostosuj tabelę
Filtruj
Kod Oznaczenie L B L1 f f1 f2 f3 H h1 h2 h4 d d3 d4 C#
[Nm]
Waga [g]
427011-EA CFSQ.60-SH-6-C-A-D-EA 53 70 110 34 45 - - 16 8 7.5 15 7 6.5 12.5 5 96
427013-EA CFSQ.60-SH-6-C-A-S-EA 53 70 110 34 45 - - 16 8 7.5 15 7 6.5 12.5 5 96
427015-EA CFSQ.60-SH-6-C-B-D-EA 53 70 110 34 45 51.5 22.5 16 8 7.5 15 7 6.5 12.5 5 96
427017-EA CFSQ.60-SH-6-C-B-S-EA 53 70 110 34 45 51.5 22.5 16 8 7.5 15 7 6.5 12.5 5 96