SLCK Zestawy do elektrycznej kontroli poziomu cieczy Dla wskaźników typ HCK


 • RoHS
 • IP65
 • PP
 • g8030
 • PA
 • g12030

Karta produktu

Specyfikacja

Uchwyt czujnika

Wodoszczelny korpus z technopolimeru na bazie poliamidu (PA), kolor czarny. Wbudowany czujnik zbliżeniowy (kontaktron) z dwoma przewodami, wyprowadzonymi do złącza dwupinowego. Uchwyt może być przesuwany wzdłuż osi wskaźnika i blokowany w wymaganym położeniu za pomocą wkręta z technopolimeru (w komplecie).

Układ styków czujnika

 • NO (normalnie otwarty): zamyka obwód elektryczny po uzyskaniu ustawionego poziomu cieczy.
 • NC (normalnie zamknięty): otwiera obwód elektryczny po uzyskaniu ustawionego poziomu cieczy.

Złącze

Z dławikiem przewodu i gniazdami do pinów uchwytu czujnika.Prawidłowo podłączony, oferuje skuteczną ochronę przed tryskającą wodą (klasa ochrony IP 65 zgodnie z tabela EN 60529). Stopień ochrony może być zwiększony poprzez odpowiednie zmiany. Pierścienie uszczelniające z gumy syntetycznej NBR.

Pływak

Technopolimer na bazie polipropylenu (PP), maksymalna temperatura pracy 80° C lub na bazie poliamidu (PA), maksymalna temperatura pracy 120° C, odporne na związki chemiczne, kolor czarny.
Pływak zawiera element magnetyczny przeznaczony do aktywacji styku elektrycznego. Gdy pływak osiąga poziom interwencji ustawiony przez użytkownika, poprzez odpowiednie umiejscowienie uchwytu czujnika wzdłuż osi wskaźnika, styk elektryczny jest aktywowany.
Maksymalne ciśnienie robocze 2 bar (praca z olejem).

Podkładki dystansowe

Z technopolimeru na bazie poliamidu (PA). Istotne w przypadkach, kiedy zbiornik jest wykonany z materiału ferromagnetycznego, w celu uniknięcia wzajemnego oddziaływania pomiędzy magnesem a metalową ścianką zbiornika.

Zestaw

Zestaw zawiera jeden lub dwa uchwyty czujnika, pływak, 4 O-ringi (2 FKM dla HCK-GL i 2 NBR dla HCK) oraz dwie podkładki dystansowe.
W zależności od wysokości wskaźnika kolumnowego możliwe jest zastosowanie więcej niż jednego zestawu, do uzyskania elektrycznej kontroli różnych poziomów cieczy.

Wykonania standardowe

Do zastosowań w temperaturach do 80° C: pływak z technopolimeru na bazie polipropylenu (PP).
 • SLCK-NO: czujnik elektryczny ze stykiem normalnie otwartym.
 • SLCK-NC: czujnik elektryczny ze stykiem normalnie zamkniętym.
 • SLCK-NO-NC: jeden czujnik elektryczny ze stykiem normalnie otwartym i jeden z normalnie zamkniętym.
 • SLCK-NC-NC: z dwoma czujnikami elektrycznymi ze stykami normalnie zamkniętymi.
 • SLCK-NO-NO: z dwoma czujnikami elektrycznymi ze stykami normalnie otwartymi.
Do zastosowań w temperaturach do 120°C: pływak z technopolimeru na bazie poliamidu (PA).
 • SLCK-HT-NO: ze stykiem elektrycznym normalnie otwartym.
 • SLCK-HT-NC: ze stykiem elektrycznym normalnie zamkniętym.
 • SLCK-HT-NO-NC: z jednym stykiem elektrycznym normalnie otwartym i jednym normalnie zamkniętym.
 • SLCK-HT-NC-NC: dwa styki elektryczne normalnie zamknięte.
 • SLCK-HT-NO-NO: dwa styki elektryczne normalnie otwarte.

Informacje

Właściwości i zastosowania

Przy zastosowaniu zestawu SLCK na wskaźnikach HCK lub HCK-GL, oprócz wizualnej kontroli poziomu, dostarczany jest sygnał elektryczny, gdy poziom płynu osiągnie ustawiony poziom interwencji. Zestawy elektrycznej kontroli poziomu mogą być stosowane we wszystkich wersjach wskaźników HCK, od wielkości 127 mm rozstawu otworów mocujących, zapewniając jednocześnie dobrą widoczność poziomu cieczy.W najwyższym położeniu uchwyt czujnika musi być umieszczony co najmniej 45 mm poniżej osi górnej śruby mocującej wskaźnik (Rys. 1), zapewni to prawidłową pracę czujnika.W najniższym położeniu poziom płynu, który określa przełączenie obwodu elektrycznego, wynosi ok 55 mm od osi śruby (dane odnoszą się do oleju mineralnego CB68, zgodnie z normą ISO 3498, w temperaturze 23°C) (Rys. 1).Uchwyt czujnika jest przygotowany do montażu z lewej strony w stosunku do osi wskaźnika. W razie potrzeby może być również zamontowany po jego prawej stronie. Podczas montażu kabla, złączka może być ustawiona w jednej z 4 pozycji, co 90° względem jej śruby montażowej.Prawidłowy montaż patrz Ostrzeżenia.

Instrukcja użytkowania

Instrukcja montażu zestawu

 • Zdjąć uchwyt wskaźnika (Rys. 2).
 • Nasunąć uchwyt czujnika na profil aluminiowy (Rys. 3).
 • Włożyć pływak do rury napisem "UP" do góry oraz zamontować z powrotem uchwyt wskaźnika (Rys. 4).
 • Ustawić uchwyt czujnika na żądanej wysokości i delikatnie dokręcić wkręt dociskowy (Rys. 5).
 • Instalacja wskaźnik na zbiorniku z wykorzystaniem podkładek dystansowych, niezbędnych w przypadku zbiornika wykonanego z materiału ferromagnetycznego (Rys.6).
 • Zamocować złączkę elektryczną (Rys. 7).

Instrukcja montażu złącza dwupinowego

 1. Wyjąć wtyczkę z uchwytu czujnika odkręcając osiową śrubę mocującą, wyjąć gniazdo styków i odkręć dławik.
 1. Przełożyć przewód przez dławik i korpus złączki, podłączyć do gniazda styków.
 1. Gniazdo styków zamocować w korpusie złączki na wcisk (w jednej z 4 pozycji, co 90°, dla uzyskania wymaganej orientacji złączki).
 1. Zamocować złączkę na uchwycie czujnika, dokręcić śrubę mocującą i dławik.

Charakterystyka elektryczna czujnika
ZasilanieAC/DC
Obwody elektryczneNO normalnie otwarty
NC normalnie zamknięty
Maksymalne napięcie230 Vdc / Vac
Maksymalne natężenie2 A
Maksymalna moc pozorna40 W / VA
DławikPg 7 (dla przewodów w osłonie o Ø 6 lub 7 mm)
Przekrój poprzeczny przekaźnikaMaks. 1.5 mm2
Nie montować wskaźnika w bliskości pól magnetycznych
Zestawy do elektrycznej kontroli poziomu cieczy Dla wskaźników typ HCK SLCK
SLCK
Filtruj
Kod Oznaczenie Waga [g]
110081-R SLCK-NO 235
110083-R SLCK-NC 235
110085-R SLCK-NO-NC 235
110087-R SLCK-NC-NC 235
110089-R SLCK-NO-NO 235
SLCK
Filtruj
Kod Oznaczenie Waga [g]
110082-R SLCK-HT-NO 235
110084-R SLCK-HT-NC 235
110086-R SLCK-HT-NO-NC 235
110088-R SLCK-HT-NC-NC 235
110090-R SLCK-HT-NO-NO 235