GN 20 Stopy wahliwe Konstrukcja higieniczna (Hygienic Design), z lub bez otworów do kotwienia


Karta produktu

Specyfikacja

Wykonania

 • Typ A: bez otworów do kotwienia
 • Typ B: z otworami do kotwienia
Trzpień gwintowany, tuleja regulacyjna osłaniającą gwint, podstawa
 • Stal nierdzewna AISI 304
 • Toczone
Uszczelnienia, kolor niebieski, zgodność z normą FDA
Pierścień uszczelniający
NBR, twardość 70 ±5 wg skali Shore A
Zgarniacz
TPU, twardość 95 ±5 wg skali Shore A
Uszczelka przegubu
H-NBR, twardość 85 ±5 wg skali Shore A
Uszczelnienie dolne
Silikon, twardość 85 ±5 wg skali Shore A

Informacje

Higieniczne stopy wahliwe GN 20 są certyfikowane zgodnie z 3-A Sanitary Standard i zostały zaprojektowane do użytku w przestrzeniach o najwyższych wymaganiach dotyczacych zachowania higieny. Dodatkowo wersja z otworami do kotwienia (typ B) jest certyfikowana zgodnie z normami EHEDG.
Dolne uszczelnienie postawy chroni powierzchnię pod stopą przed wnikaniem zanieczyszczeń. Stopa musi być zakotwiona i dociśnięta do podłoża za pomocą śrub z uszczelkami lub podkładkami uszczelniającymi. Należy pamiętać o poprawnym wykonaniu otworów mocujących w podłożu. Pierścień uszczelniający w górnej części tuleji regulacyjnej uszczelnia połączenie między tuleją a powierzchnią montażową stopy. Dzięki zastosowaniu zgarniacza oraz uszczelki przegubu, ruchome elementy stopy wahliwej są zabezpieczone przed wnikaniem zanieszczyszczeń.
Wysoka jakość wykończenia powierzchni zapobiega przyleganiu brudu i ułatwia czyszczenie.
Wartości obciążeń dopuszczalnych podane w tabeli dotyczą czystego ściskania prostopadle do podstawy. Ponieważ w praktyce dochodzą momenty gnące, to wartości obliczeniowe należy zmniejszyć w stosunku do danych tabelarycznych.

Dane techniczne

Instrukcje ogólne

Dlaczego wykonanie higieniczne?

W przemyśle spożywczym, technologii medycznej oraz w przemyśle farmaceutycznym, bezpieczeństwo produktów i ochrona konsumentów ma kluczowe znaczenie. Ze względu na swoje specyficzne właściwości, standardowe elementy o konstrukcji higienicznej pomagają w produkcji w tych delikatnych obszarach i ułatwiają wytwarzanie produktów o długim okresie przechowywania, które nie zawierają konserwantów.

Zalety konstrukcji higienicznej

Rzadsze i krótsze procesy czyszczenia (redukcja czasu o 25%) zapewnia następujące korzyści:
 • Więcej czasu na rzeczywisty proces produkcyjny
 • Mniejsze zużycie wody
 • Mniejsze zużycie energii elektycznej
 • Mniejsze zużycie środków czyszczących
 • Mniejsza produkcja ścieków
 • Niższe koszty całkowite i oszczędność zasobów

Podstawa prawna konstrukcji higienicznej

EN 1672-2:2009 “Maszyny dla przemysłu spożywczego”
Maszyny muszą być zaprojektowane i wykonane tak, aby można było usunąć brud zalecanymi metodami czyszczenia.
Dyrektywa maszynowa 2006/42/EC
Maszyny muszą być tak zaprojektowane, aby:
 • Materiały można było łatwo i dokładnie wyczyścić przed każdym użyciem
 • Nie powstawało ryzyko infekcji lub chorób
DIN EN ISO 14519:2008-07
Wymagania przy projektowaniu dotyczące higieny maszyn
DIN EN 1672:2009-07
Maszyny dla przemysłu spożywczego - ogólne zasady projektowania - część 2

Wymagania, zasady projektowania

Wymagania projektowe dla konstrukcji higienicznej

Materiał
 • Niekorodująca stal nierdzewna
 • Zgodność z normami FDA i EU w odniesieniu do używanych tworzyw i elastomerów
Powierzchnie
 • Powierzchnie muszą mieć możliwość wyczyszczenia
 • Należy unikać ostrych załamań krawędzi oraz zagłębień
 • Uszczelki muszą być tak zaprojektowane, aby idealnie przylegały do uszczelnianych powierzchni
 • Podtoczenia pod O-ringi muszą być odpowiednio zaprojektowane
 • Należy wykluczyć kontakt z wytwarzanym produktem
 • Kąty powinny mieć promień 6 mm lub większy
Projekt/geometria
Wewnętrzne i zewnętrzne powierzchnie wszystkich urządzeń, elementów lub przewodów muszą być samoodpływowe lub mieć możliwość osuszenia i łatwego czyszczenia.
Chropowatość i właściwości powierzchni
Łatwe do czyszczenia, chropowatość Ra < 0.8 μm

Zasady projektowania konstrukcji higienicznych

EHEDG
 • European Hygienic Engineering & Design Group
 • Europejskie konsorcjum typu "non-profit" składające się z producentów maszyn i produktów spożywczych, a także ich dostawców, instytutów badawczych, uczelni wyższych i agencji rządowych ds. zdrowia
 • Około 45 wytycznych
 • Badanie produktów i wydawanie certyfikatów
3-A Sanitary Standard, Inc.
 • Niezależne stowarzyszenie typu "non-profit" w USA
 • Trzy obszary zainteresowań:
 • Publiczne i rządowe agencje ds. zdrowia, producenci maszyn i artykułów spożywczych
 • Ponad 70 norm sanitarnych
 • Badanie konstrukcji i procesów, wydawanie certyfikatów

Uszczelki, przykłady zastosowania

Uszczelnienia

Dla standardowych elementów, zaprojektowanych zgodnie z wymaganiami higienicznej konstrukcji, uszczelnienia pełnią kluczową funkcję ochrony martwych przestrzeni, luk i pęknięć przed przenikaniem płynów czyszczących lub pozostałości produktów.
W tym celu istnieje konieczność określenia wstępnego naprężenia oraz ugięcia uszczelek i zgarniaczy w celu zapewnienia niezawodnego i trwałego uszczelnienia w instalowanym układzie. W obrębie grupy produktów o konstrukcji higienicznej, miejsca montażu i przekroje uszczelnień są obliczane i projektowane, dzięki oprogramowaniu symulacyjnemu, które sprawia, że przy montażu i pracy, uszczelnienie nie jest narażone na nadmierne naprężenia.
Podstawowe rożnice między uszczelnieniami statycznymi a ruchomymi:
Uszczelnienie statyczne, przykłady zastosowań pokazane poniżej: górna powierzchnia tulei regulacyjnej (pierścień uszczelniający), spód podstawy (uszczelnienie dolne), uszczelnienie uzyskuje się poprzez ściśnięcie uszczelki przy dokręcaniu. Należy upewnić się, że wszystkie powierzchnie, które stykają się z uszczelką mają wykończenie powierzchni o chropowatości nie mniejszej niż Ra 0,8 μm.
Uszczelnienie ruchome wewnątrz tulei regulacyjnej osłaniajacej gwint (zgarniacz) oraz między trzpieniem gwintowanym a podstawą (uszelnienie przegubu) jest zaprojektowane w taki sposób, że umożliwia regulację stopy zarówno pod względem wysokości, jak i kąta. Dzięki temu przestrzeń montażowa wraz z przekrojem uszczelnienia zapewnia szczelne, wstępnie naprężone uszczelnienie.
W zależności od wersji i rodzaju użytkowania oraz w przypadku uszkodzenia lub konserwacji może być konieczna wymiana uszczelnień. W tym celu Elesa+Ganter dostarcza odpowiednie uszczelki, jako części zamienne w ramach normy GN 7600.

Przykład montażu

Przy pomocy stopy wahliwej GN 20 o konstrukcji higienicznej przedstawiono sposób, w jaki można zaprojektować różne rodzaje uszczelnień.

GN 20-A without mounting holes
GN 20-A
Dostosuj tabelę
Filtruj
Oznaczenie d1 d2 l1 d3 l2 l3 A/F 1 A/F 2 maks. obciążenie statyczne
w [kN]
Waga [g]
GN 20-80-M16-175-A 80 M 16 175 28 19 35 18 22 30 904
GN 20-80-M16-225-A 80 M 16 225 28 19 35 18 22 30 983
GN 20-80-M20-185-A 80 M 20 185 32 24 35 24 27 47 1115
GN 20-80-M20-235-A 80 M 20 235 32 24 35 24 27 47 1243
GN 20-80-M24-185-A 80 M 24 185 36 29 35 24 30 67 1284
GN 20-80-M24-235-A 80 M 24 235 36 29 35 24 30 67 1458
GN 20-100-M16-175-A 100 M 16 175 28 19 35 18 22 30 1171
GN 20-100-M16-225-A 100 M 16 225 28 19 35 18 22 30 1252
GN 20-100-M20-185-A 100 M 20 185 32 24 35 24 27 47 1385
GN 20-100-M20-235-A 100 M 20 235 32 24 35 24 27 47 1513
GN 20-100-M24-185-A 100 M 24 185 36 29 35 24 30 67 1546
GN 20-100-M24-235-A 100 M 24 235 36 29 35 24 30 67 1726
GN 20-120-M16-175-A 120 M 16 175 28 19 35 18 22 30 1465
GN 20-120-M16-225-A 120 M 16 225 28 19 35 18 22 30 1549
GN 20-120-M20-185-A 120 M 20 185 32 24 35 24 27 47 1691
GN 20-120-M20-235-A 120 M 20 235 32 24 35 24 27 47 1818
GN 20-120-M24-185-A 120 M 24 185 36 29 35 24 30 67 1853
GN 20-120-M24-235-A 120 M 24 235 36 29 35 24 30 67 2031
GN 20-B with mounting holes
GN 20-B
Dostosuj tabelę
Filtruj
Oznaczenie d1 d2 l1 d3 d4 l2 l3 k A/F 1 A/F 2 maks. obciążenie statyczne
w [kN]
Waga [g]
GN 20-100-M16-175-B 100 M 16 175 28 12 19 35 69 18 22 30 1113
GN 20-100-M16-225-B 100 M 16 225 28 12 19 35 69 18 22 30 1193
GN 20-100-M20-185-B 100 M 20 185 32 12 24 35 69 24 27 47 1325
GN 20-100-M20-235-B 100 M 20 235 32 12 24 35 69 24 27 47 1455
GN 20-100-M24-185-B 100 M 24 185 36 12 29 35 69 24 30 67 1487
GN 20-100-M24-235-B 100 M 24 235 36 12 29 35 69 24 30 67 1668
GN 20-120-M16-175-B 120 M 16 175 28 12 19 35 89 18 22 30 1426
GN 20-120-M16-225-B 120 M 16 225 28 12 19 35 89 18 22 30 1508
GN 20-120-M20-185-B 120 M 20 185 32 12 24 35 89 24 27 47 1641
GN 20-120-M20-235-B 120 M 20 235 32 12 24 35 89 24 27 47 1765
GN 20-120-M24-185-B 120 M 24 185 36 12 29 35 89 24 30 67 1805
GN 20-120-M24-235-B 120 M 24 235 36 12 29 35 89 24 30 67 1980