RE.G2 Koła z nalewanym wieńcem gumowym Korpus koła z aluminium


  • RoHS
  • iconN_1800_5000

Karta produktu

Specyfikacja

Wieniec

Guma elastyczna, twardość 70 wg skali Shore A.

Korpus koła

Odlew aluminiowy

Mocowanie koła

Piasta z łożyskiem kulkowym. Idealne rozwiązanie do dużych obciążeń i zastosowań przy pracy ciągłej.

Informacje

Zastosowania

Odporność na ścieranie i zużycie. Parametry doboru patrz Dane techniczne.
Koła z nalewanym wieńcem gumowym RE.G2 dostarczane są również z obudowami stalowymi do średnich i dużych obciążeń (RE.G2-H).

Warunki środowiskowe

Przeznaczone do użytku w wilgotnym środowisku oraz w miejscach występowania średnio-agresywnych środków chemicznych. Niewskazane jest eksploatowanie w obecności organicznych, chlorowanych rozpuszczalników, węglowodorów i olejów roślinnych.

Obciążalność toczna – siła/zadane obciążenie

Wykres przedstawia wartość siły jaką musimy zadziałać na koło, aby poruszało się ono ze stałą prędkością 4 km/h.
Punkt przecięcia wykresu z linią 50 N jest wartością maksymalnego obciążenia jednego koła, przyjętą dla 4-kołowego wózka napędzanego ręcznie przez jedną osobę. Wartość 50 N siły pociągowej wynika z uregulowań prawnych dotyczących bezpieczeństwa pracy, 200 N = 50N x 4 koła - co jest maksymalną siłą z jaką może oddziaływać operator wózka w sposób ciągły.

Poruszanie mechaniczne przy użyciu urządzeń holujących

Przy holowaniu mechanicznym prosimy odwołać się do danych technicznych określających współczynniki nośności koła zależnie od prędkości.

Temperatura

Jeżeli temperatura pracy dla danej aplikacji nie mieści się w standardowym zakresie temperatur, prosimy odwołać się do danych technicznych określających współczynniki nośności koła zależnie od temperatury.
Koła z nalewanym wieńcem gumowym Korpus koła z aluminium RE.G2
RE.G2
Dostosuj tabelę
Filtruj
Kod Oznaczenie D d d3 l3 l4 l5 Obciążenie statyczne#
[N]
Obciążalność toczna#
[N]
Obciążenie dynamiczne#
[N]
Waga [g]
452771 RE.G2-100-RSL 100 15 32 40 40 9 2500 1800 1800 440
452772 RE.G2-125-RSL 125 20 47 50 59 14 3200 2300 2300 840
452773 RE.G2-160-RSL 160 20 47 50 59 14 4200 3000 3000 1220
452774 RE.G2-200-RSL 200 20 52 50 60 17.5 10000 3000 5000 2000