GN 2277.1 Podkładki regulacyjne do poziomic oczkowych GN 2277


Karta produktu

Specyfikacja

Stal nierdzewna AISI 303 NI

Informacje

Podkładki regulacyjne GN 2277.1 są wykorzystywane w połączeniu z poziomicami oczkowymi GN 2277 (Typ A).
Otwory montażowe w podkładce są przesunięte względem siebie o 120º i pokrywają się z otworami w poziomicy. Umożliwia to wspólne zamocowanie zespołu podkładka/poziomica na powierzchni montażowej. Półkula regulacyjna, umieszczona na dolnej powierzchni podkładki stanowi jej punkt podparcia, względem którego mamy możliwość pochylenia całego zespołu w dowolnym kierunku. Dokręcając odpowiednio śruby montażowe, mamy możliwość ustawienia poziomicy w odpowiedniej pozycji - wyskalowania (pęcherzyk gazu powinien znaleźć się w centrum jej pierścienia ustawczego).

Dane techniczne

Definicja

Poziomica składa się z ampułki wypełnionej cieczą z pęcherzykiem gazu i jest przyrządem optycznym, służącym do sprawdzenia poziomego położenia płaszczyzn obiektów. Pozycja pęcherzyka wskazuje kąt oraz kierunek, w którym obiekt jest pochylony względem poziomu.

Opis działania

Ampułka zawierająca ciecz oraz pęcherzyk gazu (pełniący rolę wskazówki) ma specjalny kształt. Jej górna część jest wycinkiem sfery o precyzyjnie zdefiniowanym promieniu krzywizny. Dzięki temu oraz za sprawą wyporu hydrostatycznego, pęcherzyk gazu znajduje się zawsze w najwyższej pozycji.
Górna powierzchnia ampułki jest przezroczysta i najczęściej posiada oznakowanie, np. w postaci pierścienia ustawczego, którego środek leży w punkcie centralnym poziomicy oczkowej. Jeżeli pęcherzyk gazu znajduje się idealnie w środku pierścienia ustawczego oznacza to, że sprawdzany obiekt jest w pozycji poziomej.

Typy poziomic

Poziomice są dostępne w dwóch wariantach jako oczkowe oraz rurkowe.
Poziomice oczkowe mierzą jednocześnie kąt nachylenia oraz wskazują kierunek pochylenia. Poziomice rurkowe wskazują natomiast tylko kąt nachylenia w jednym kierunku – osi poziomicy rurkowej.

Czułość

Czułość poziomic jest definiowana jako kąt pochylenia np. 30 minut kątowych (0,5 stopnia). Wartość ta informuje o jaki kąt należy pochylić poziomicę, aby pęcherzyk gazu znajdujący się wewnątrz przesunął się o 2 mm. Przykładowo poziomica o czułości 6 minut kątowych ma większą dokładność niż poziomica o czułości 30 minut kątowych.

Kąt pochylenia i różnica wysokości

Czułość jest czasami podawana w milimetrach na metr, tzn. jako różnica wysokości w milimetrach pomiędzy dwoma końcami pochylonej prostej o długości jednego metra. Patrz tabela zależności.
Różnica wysokościKąt pochylenia-
w milimetrach na metrw minutach kątowychstopnie (ułamek dziesiętny)
0.310.0167
0.930.0500
1.760.1000
2.9100.1667
5.8200.3333
8.7300.5000
11.6400.6667
14.5500.8333
17.5601.0000
Podkładki regulacyjne do poziomic oczkowych GN 2277 GN 2277.1
GN 2277.1
Filtruj
Oznaczenie d1 d2 d3 h1 h2 Waga [g]
GN 2277.1-NI-20 20 17 1.8 3.2 1.2 3
GN 2277.1-NI-25 25 21 2.2 3.2 1.2 5
GN 2277.1-NI-30 30 24 3.2 3.2 1.2 7
GN 2277.1-NI-40 40 34.5 3.2 3.2 1.2 12
GN 2277.1-NI-50 50 43 3.2 3.2 1.2 19