GN 2184 Osłony krawędzi Materiał PVC


  • RoHS
  • g9040

Karta produktu

Specyfikacja

Profil
Polichlorek winylu (PVC)
  • Kolor czarny SW
  • Twardość 70±5 wg skali Shore A
  • Odporność temperaturowa od -40 °C do 90 °C
  • Odporność na warunki atmosferyczne
Wkładka zaciskowa
Stalowy zespół zaciskowy

Informacje

Osłony krawędzi GN 2184 montuje się na przednich krawędziach blach i płyt w celu ochrony powierzchni przed uszkodzeniem. Taki sposób zabezpieczenia krawędzi, poza zwiększeniem estetyki wykończenia, eliminuje potrzebę dokonywania dodatkowych procesów obróbki krawędzi, takich jak gratowanie i fazowanie ciętych lub wypalanych arkuszy.
Zaleca się przestrzegania wytycznych dotyczących promieni łuków (r1...r3) w celu zapewnienia trwałego położenia osłony i ułatwienia montażu. Montaż przeprowadza się za pomocą dłoni lub alternatywnie gumowym młotkiem. Wbudowana wkładka zaciskowa zapobiega wypadnięciu. Dzięki temu nie ma konieczności stosowania kleju, bądź innych spoiw.

Dane techniczne

Na życzenie

  • Kolor biały / szary

Uwagi ogólne

Wprowadzenie

Osłony krawędzi montuje się na krawędziach blach i płyt w celu ochrony ich powierzchni przed uszkodzeniem. Natomiast uszczelki krawędziowe posiadają profil uszczelniający w celu zapewnienia dodatkowego uszczelnienia drzwi, pokryw, klap i włazów.

Zastosowanie

Podczas obsługi maszyn i urządzeń wykonanych z blachy, ryzyko skaleczenia lub otarcia przy zabezpieczeniu krawędzi osłoną jest zredukowane do minimum. W takich aplikacjach skorzystanie z osłon krawędzi zapewnia poprawia również estetykę urządzenia. Innym przykładem użycia jest prowadzenie przewodów i wężyków przez otwory, gdzie krawędzie przegród rozdzielających muszą zostać zabezpieczone. Osłony krawędzi stanowią wtedy ochronę przed ścieraniem lub przecięciem przewodów.
Zastosowanie osłon eliminuje też potrzebę dokonywania dodatkowych procesów obróbki krawędzi, takich jak gratowanie i fazowanie ciętych lub wypalanych arkuszy.
Uszczelki krawędziowe posiadają te same zalety co osłony krawędzi, jednakże są rekomendowane w przypadkach, gdy drzwi, pokrywy i włazy wymagają dodatkowego uszczelnienia, w celu zapobiegania emisji pyłów, ciepłego powietrza lub hałasu, lub w celu np. zapobiegnięcia przedostawania się rozpryskiwanej wody.

Konstrukcja

Osłona krawędzi składa się z tłoczonego profilu zaciskowego, który stanowi podstawę jej struktury i służy do mocowania na krawędziach blach.
Profile zaciskowe są wzmocnione poprzez zbrojenie, aby zwiększyć siłę zacisku, co zapobiega odczepieniu się osłony po jej zamontowaniu.
Profile są dostępne w formie stalowego zespołu zaciskowego lub zespołu poliestrowego ze zbrojeniem stalowym. Dzięki zespołom stalowym można osiągnąć lepsze efekty zaciskowe, podczas gdy zespoły poliestrowe umożliwiają zastosowanie mniejszego promienia montażowego, jak również idealne dopasowanie do krawędzi.
Profil uszczelniający jest umieszczony na górze lub z boku profilu zaciskowego i jest bardziej elastyczny. Może być wykonany z tego samego materiału jak profil zaciskowy, ale również z innych materiałów, dostosowanych do specyficznych zastosowań. W celu osiągnięcia optymalnej szczelności, uszczelka krawędziowa powinna być naprężona i/lub uformowana tak, aby umożliwić jej dokładne dopasowane do powierzchni oporowej.
Wargi uszczelniające wewnątrz profilu zaciskowego zapewniają doszczelnienie pomiędzy profilem a krawędzią.

Montaż

Do docięcia uszczelek można użyć szczypiec tnących lub nożyc, które nadają się do cięcia metalowej wkładki zaciskowej. Wszystkie wystające poza linię cięcia elementy wkładki zaciskowej powinny zostać usunięte, aby zapobiec urazom. Końce uszczelek następnie zamyka się i/lub klei, zgodnie z wymogami.
Pozycja uszczelki na krawędzi jest zabezpieczona poprzez wkładkę zaciskową. Klej lub inne spoiwa nie są zazwyczaj wymagane.
Zasadniczo, uszczelnienia montuje się poprzez wciśnięcie dłonią. Jeśli to konieczne, uszczelkę można zamocować delikatnie dobijając młotkiem gumowym.

Dane techniczne

Minimalne promienie łuków

W celu zapewnienia ciągłości uszczelnienia i zapobiegnięciu spadania uszczelki, jej ułożenie powinno uwzględniać minimalne promienie łuków. Dzięki temu również montaż uszczelki jest łatwiejszy.
Promienie łuków są wyszczególnione w kartach katalogowych i powinny być traktowane jako wytyczne. W zależności od kierunku zastosowania, rozróżnienie następuje pomiędzy minimalnymi promieniami dla elementów ciętych po łuku lub giętych po łuku, innymi słowy, dla bocznej lub szczytowej części uszczelki.

Odkształcenia

W optymalnych warunkach, uszczelki krawędziowe powinny być odkształcane (w osi x) w ok. 30-50% maksymalnej wartości, aby zagwarantować niezawodne uszczelnienie.
Odkształcenie o ponad 50% może pogorszyć szczelność połączenia i obniżyć sprężystość z powodu odkształcenia plastycznego.

Materiały, właściwości

W zależności od zastosowania, osłony i uszczelki krawędziowe mogą być wykonane z różnych materiałów. Tabela przedstawia ogólną charakterystykę materiałów, ułatwiając dokonanie właściwego wyboru.
Ze względu na mnogość środków chemicznych, rozpuszczalników itp. podanie dokładnych specyfikacji nie jest możliwe ponieważ materiały, które mają zasadniczo niestabilny charakter mogą być trwałe w połączeniu z określonymi materiałami i vice versa. Stężenie, temperatura oraz czas oddziaływania odgrywają tu istotną rolę. Zaleca się samodzielne zbadanie odporności poszczególnych materiałów w kontakcie ze sobą.
* + odporny, o odporny warunkowo, – brak odporności
WłaściwościPVCNBREPDM
Min. temperatura pracy-40 °C-30 °C-40 °C
Max. temperatura pracy+70 °C+100 °C+100 °C
Odporność na ścieranie/Odporność na zużycie+++
Odporność na odkształceniao++
Odporne na: *
• Światło UV / warunki atmosferyczne+-+
• Środki chemiczne+-+
• Oleje, smaryo+-
• Paliwao+-
• Kwasy+o+
• Zasadyo++
• Rozpuszczalnikiooo
• Alkoholeoo+

Certyfikcja UL (uszczelki z EPDM)

UL (Underwriters Laboratories) jest niezależną globalną organizacją certyfikującą, działającą w dziedzinie bezpieczeństwa, podobną do niemieckiego TÜV. Badania UL są wymagane w pierwszej kolejności na rynku amerykańskim.
Uszczelki krawędziowe GN 2180 wykonane z EPDM posiadają znak „UL-Recognized Component“. To oznacza, że uszczelki mogą być stosowane jako komponenty w produktach końcowych, które przeznaczone są do zastosowania z certyfikatem UL.
Dla klientów i firm zapotrzebowanie na tego rodzaju atesty staje się coraz ważniejsze, ponieważ gwarantuje wysoką jakość, niezawodne działanie i trwałość, jak również wysokie bezpieczeństwo produktów.

Przykład użycia z innymi standardowymi elementami Elesa+Ganter

Przykład zastosowania

Ze względu na swoją wszechstronność, uszczelki krawędziowe i osłony krawędzi mogą być stosowane w bardzo różnych aplikacjach w połączeniu z pozostałymi produktami Elesa+Ganter, co umożliwia wykonanie wielu użytecznych konstrukcji.

Przykłady konstrukcji

Przykłady konstrukcji

Konstrukcja przedstawia typowe przykłady zastosowania zarówno uszczelek krawędziowych jak i osłon krawędzi blachy. Uszczelki krawędziowe mocuje się na brzegach drzwi lub futryn. Osłona krawędziowa zabezpiecza krawędź otworu w obudowie maszyny.
Osłony krawędzi Materiał PVC GN 2184
GN 2184
Dostosuj tabelę
Filtruj
Oznaczenie h1 Długość cięcia l
in m
a b h2 r1 d2 r3 Waga [g]
GN 2184-9,5-SW-20 9.5 20 1 - 2 6.5 8 15 10 10 1500
GN 2184-9,5-SW-50 9.5 50 1 - 2 6.5 8 15 10 10 3500
GN 2184-14-SW-20 14 20 1 - 4 10.5 12 25 25 25 3000
GN 2184-14-SW-50 14 50 1 - 4 10.5 12 25 25 25 7350