GN 60 Magnesy rozwidlone Z otworem


  • RoHS

Karta produktu

Specyfikacja

Materiał magnetyczny
AlNiCo AN
Aluminium, nikiel, kobalt
Odporność temperaturowa do 280 °C
Lakierowane na czerwony kolor
Odporność temperaturowa do 180 °C

Informacje

Magnesy rozwidlone GN 60 mają dzieloną powierzchnię przylegania. Należą do grupy nieekranowanych układów magnetycznych wykonywanych metodą odlewania.
Aby magnetyczne właściwości (siła przylegania) nie uległy osłabieniu, śruba mocująca musi być wykonana z materiału niemagnetycznego (diamagnetyk).
Na czas transportu i przechowywania, magnesy te posiadają na powierzchni przylegania metalową płytkę, zabezpieczającą je przed uszkodzeniem i rozmagnesowaniem.
Magnesy rozwidlone Z otworem GN 60
GN 60
Dostosuj tabelę
Filtruj
Oznaczenie d1 Wymiar nominalny d1 Rzeczywisty wymiar d2 d3 max. h s t Nominalna siła przylegania w N Waga [g]
GN 60-AN-13 13 13 4.5 7 10 4.5 5 7 6
GN 60-AN-19 19 19.1 4.8 8.7 12.7 5.7 6.5 19 23
GN 60-AN-25 25 25.4 4.5 8.5 20 5.6 8 29 71
GN 60-AN-32 32 31.8 7.1 10 25.4 7.9 12.7 66 132