RE.G1 Koła z wieńcem z gumy termoplastycznej korpus koła z technopolimeru


  • iconN_700_1800
  • RoHS

Karta produktu

Specyfikacja

Wieniec

Termoplastyczna guma, kolor szary, niebrudząca, nierysująca, twardość 85 wg Shore A.

Korpus koła

Technopolimer na bazie polipropylenu (PP).

Obrót koła

Piasta z otworem przelotowym.

Informacje

Zastosowania

Doskonała gładkość i elastyczność. Parametry doboru patrz DANE TECHNICZNE.
Koła z wieńcem z gumy termoplastycznej RE.G1 dostarczane są również z obudowami stalowymi (RE.G1-N).

Warunki środowiskowe

Przeznaczone do użytku w wilgotnym środowisku oraz w miejscach występowania średnio-agresywnych chemikalii. Niewskazane jest eksploatowanie w obecności organicznych, chlorowanych rozpuszczalników, węglowodorów i olei roślinnych.

Obciążalność toczna – siła / zadane obciążenie

Wykres przedstawia wartość siły jaką musimy zadziałać na koło, aby poruszało się ono ze stałą prędkością 4 km/h.
Punkt przecięcia wykresu z linią 50 N jest wartością maksymalnego obciążenia jednego koła, przyjętą dla 4-kołowego wózka napędzanego ręcznie przez jedną osobę. Wartość 50 N siły pociągowej wynika z uregulowań prawnych dotyczących bezpieczeństwa pracy, 200 N = 50N x 4 koła - co jest maksymalną siłą z jaką może oddziaływać operator wózka w sposób ciągły.

Poruszanie mechaniczne przy użyciu urządzeń holujących

Przy holowaniu mechanicznym prosimy odwołać się do danych technicznych określających współczynniki nośności koła zależnie od prędkości.

Temperatura

Jeżeli temperatura pracy dla danej aplikacji nie mieści się w standardowym zakresie temperatur, prosimy odwołać się do danych technicznych określających współczynniki nośności koła zależnie od temperatury.
RE.G1
Dostosuj tabelę
Filtruj
Kod Oznaczenie D d l3 l4 Obiążenie statyczne#
[N]
Obciążalność toczna#
[N]
Obciążenie dynamiczne#
[N]
Waga [g]
452501 RE.G1-080-RBL 80 12 30 39 1000 700 700 90
452506 RE.G1-100-RBL 100 12 30 44 1500 1000 1000 120
452511 RE.G1-125-RBL 125 15 35 44 1800 1200 1200 200
452516 RE.G1-150-RBL 150 20 45 59 2700 1800 1800 360