RE.E3 Koła z wulkanizowanym wieńcem gumowym Korpus koła ze stali


  • RoHS
  • iconN_650_2300

Karta produktu

Specyfikacja

Wieniec

Guma wulkanizowana NBR, twardość 83 wg skali Shore A.

Korpus koła

Dwie tarcze z ocynkowanej stali połączone nitami.

Mocowanie koła

Niedemontowalne łożysko ślizgowe wykonane z technopolimeru na bazie poliamidu (PA).

Informacje

Zastosowania

Koła RE.E3 mogą być stosowane do różnego rodzaju wózków pracujących przy średnio-lekkich obciążeniach, również do pracy na zewnątrz. Typowe zastosowanie: przemysłowe wózki transportowe, wózki na odpady. Parametry doboru kół patrz Dane techniczne.
Koła z wulkanizowanym wieńcem gumowym RE.E3 są również dostępne z obudowami stalowymi (RE.E3).

Warunki środowiskowe

Koła przeznaczone do użytku w wilgotnym środowisku oraz w miejscach występowania opadów atmosferycznych. Niewskazane jest eksploatowanie w obecności organicznych, chlorowanych rozpuszczalników, węglowodorów i olejów roślinnych.

Obciążalność toczna – siła/zadane obciążenie

Wykres przedstawia wartość siły jaką musimy zadziałać na koło, aby poruszało się ono ze stałą prędkością 4 km/h.
Punkt przecięcia wykresu z linią 50 N jest wartością maksymalnego obciążenia jednego koła, przyjętą dla 4-kołowego wózka napędzanego ręcznie przez jedną osobę. Wartość 50 N siły pociągowej wynika z uregulowań prawnych dotyczących bezpieczeństwa pracy, 200 N = 50N x 4 koła - co jest maksymalną siłą z jaką może oddziaływać operator wózka w sposób ciągły.

Poruszanie mechaniczne przy użyciu urządzeń holujących

Przy holowaniu mechanicznym prosimy odwołać się do danych technicznych określających współczynniki nośności koła zależnie od prędkości.

Temperatura

Jeżeli temperatura pracy dla danej aplikacji nie mieści się w standardowym zakresie temperatur, prosimy odwołać się do danych technicznych określających współczynniki nośności koła zależnie od temperatury.
Koła z wulkanizowanym wieńcem gumowym Korpus koła ze stali RE.E3
RE.E3
Dostosuj tabelę
Filtruj
Kod Oznaczenie D d l3 l4 Obciążenie statyczne#
[N]
Obciążalność toczna#
[N]
Obciążenie dynamiczne#
[N]
Waga [g]
450001 RE.E3-080-RBL 80 12 25 39 2600 600 650 170
450006 RE.E3-100-RBL 100 12 30 44 3000 750 800 280
450012 RE.E3-125-RBL 125 15 37.5 44 3300 850 1300 510
450016 RE.E3-150-RBL 150 15 40 44 3500 1000 1700 730
450022 RE.E3-200-RBL 200 20 50 58 4100 1400 2300 1750