Polityka poufności

ELESA+GANTER® przestrzega zasady poufności informacji dotyczących użytkowników, które mogą być zamieszczane na Stronie. ELESA+GANTER® nie będzie zbierać informacji umożliwiających indywidualną identyfikację (np. nazwiska, adresu, adresu e-mail itp.) użytkownika z wyjątkiem sytuacji, gdy zostaną one podane przez niego świadomie oraz zgodnie z jego wolą. Żądane informacje będą wykorzystywane wyłącznie w celu umożliwienia firmie ELESA+GANTER® niezbędnego kontaktu z użytkownikami Strony, zapewnienia przez firmę ELESA+GANTER® obsługi i wsparcia dla użytkowników oraz innych form podnoszenia jakości wsparcia udzielanego klientom. ELESA+GANTER® nie będzie przekazywać ani sprzedawać tych informacji żadnym osobom trzecim dla ich celów; jednakże osoby trzecie mogą wykorzystywać te informacje w celach marketingowych, związanych z opracowywaniem produktów lub w innych celach handlowych wyłącznie dla potrzeb firmy ELESA+GANTER®.

ELESA+GANTER® nie będzie zbierać żadnych informacji umożliwiających indywidualną identyfikację użytkownika, dotyczących jego nazwiska, firmy, adresu e-mail, numeru telefonu lub faksu, o ile użytkownik sam nie przekaże ich firmie. Informacje te mogą być wymagane przez nas przy rejestracji umożliwiającej korzystanie z niektórych zasobów naszej strony internetowej i/lub zamawianie materiałów. Podczas rejestracji użytkownik będzie wybierał własną NAZWĘ KONTA oraz HASŁO, które zobowiązuje się zachować dla siebie, aby inni nie mieli do niego dostępu.

Wszelkie uzyskiwane od Państwa informacje zostaną wykorzystane wyłącznie jako dane, dzięki którym będziemy mogli zaoferować Państwu lepsze usługi oraz podnieść jakość wsparcia udzielanego klientom i nie zostaną one wykorzystane w sposób, na który nie wyrazili Państwo zgody. Żadne posiadane przez nas informacje dotyczące Państwa nie zostaną sprzedane innej firmie. Od czasu do czasu możemy skontaktować się z Państwem, aby dowiedzieć się, czy są Państwo zadowoleni z produktów i usług firmy ELESA+GANTER®.

Firma ELESA+GANTER® może w dowolnym czasie wprowadzić zmiany w niniejszej Polityce Poufności, aktualizując ją. Wszelkie zmiany są wiążące dla użytkownika, który obowiązany jest do okresowego zapoznawania się z aktualną wersją Polityki Poufności.