Pobierz obrazki
Mail nieczytelny? Zobacz w przeglądarce.
Magazyn dla konstruktorów
WYDANIE 03/2018
Pobierz obrazki
Zbyt szczelna obudowa może spowodować szybsze zużycie maszyny.
Nowości
Elesa+Ganter wprowadziła do swojej oferty prowadnice teleskopowe ogólnego przeznaczenia.
Pobierz obrazki
Pobierz obrazki
Odpowiednia kombinacja materiałów w wibroizolatorach DVF minimalizuje drgania i redukuje hałas.
Pobierz pliki 2D/3D Zamów katalogi
Pobierz obrazki
Pobierz obrazki
Ciekawostki techniczne ze świata
Pobierz obrazki
Pobierz obrazki
Mamy nadzieję, że lubisz nasze newslettery. Jeśli nie, możesz się wypisać.
Elesa+Ganter Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Starej Iwicznej przy ul. Nowa 23, 05-500 Piaseczno, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000029678, NIP: 123-09-43-800, REGON 017307700.
Wysokość kapitału zakładowego 500 000 zł.
www.elesa-ganter.pl
Delivered by FreshMail